Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pro­fes­so­ri: Oppilas luo­kas­sa pääo­saan opet­ta­jan sijasta

Kouluissa tulisi pyrkiä eroon opettajakeskeisestä oppilaita passivoivasta luennoinnista, sanoo Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.

Kouluissa tulisi pyrkiä eroon opettajakeskeisestä oppilaita passivoivasta luennoinnista, sanoo Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.

Flipped classroom eli käänteinen luokkahuone on oppimisympäristö, jossa oppilas tutustuu itsenäisesti opiskeltavaan asiaan ennen varsinaista lähiopetusta. Lähiopetuksessa opettaja syventyy aiheeseen yhdessä oppilaiden kanssa erilaisten tehtävien avulla.

Näin opettajalle jää luennoinnilta aikaa huomioida paremmin ne oppilaat, jotka tarvitsevat enemmän tukea oppimiseensa.

Uusi malli on hyödyksi niille oppilaille, jotka eivät opi vain kuuntelemalla. Ennakkomateriaalina voidaan käyttää videoita tekstien ja äänitiedostojen lisäksi. Koska tunneilla keskitytään aktiiviseen tehtävien tekemiseen, jää oppilaiden ylimääräinen häiriköinti pois.

Hyvänä esimerkkinä Lonka mainitsee Oulun Normaalikoulun alakoulun UBIKO-hankkeen. Siellä on tehokkaasti hyödynnetty nykyaikaista teknologiaa osana perusopetusta.

Kirjoittajat ovat OAMK:n opiskelijoita.

Oamk:n opiskelijat raportoivat Opi-päiviltä perjantain ja lauantain ajan. Julkaisemme myös yleisön Twitter- ja Instagram-päivityksiä tunnuksella: #opioulu.