Kolumni
Tilaajille

Po­li­tiik­ka lain­käy­tön ym­pä­ril­lä hä­mär­tää vallan kol­mi­ja­koa

"Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, esitutkinnan suorittaa poliisi, syyteharkinnan syyttäjä ja tuomioharkinnan riippumaton tuomioistuin. Hallituksella ei ole oikeutta puuttua näiden päätöksiin muuten kuin lainsäädännöllisin muutosesityksin."

Politiikan ja juridiikan merkittävin ero lienee siinä, miten monimutkaisia asioita käsitellään ja millaisen tiedon varassa johtopäätöksiä tehdään. Moni poliitikko kykenee muutamassa minuutissa antamaan asiasta yksinkertaisen ja yksiselitteisen tuomion, mutta juridisesti saman asian hahmottamiseen kuluu oikeudenkäynteineen jopa vuosia.

Poliitikot ottavat usein kantaa tapahtumiin, joista on käynnissä esitutkinta tai oikeudenkäynti. Poliittinen keskustelu myös yksittäisten tapausten kautta on lainsäädännön kehittämiseksi tärkeää, mutta vallan kolmijako-opin näkökulmasta poliitikkojen vaatimukset esitutkinnasta ja tuomioista yksittäisessä tapauksessa ovat ongelmallisia.