Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Po­lii­sin re­surs­sit syy­nis­sä, syynä Venäjän hyök­käys – va­paaeh­tois­ten re­ser­viä sel­vi­te­tään

Reservillä täydennettäisiin tilapäisesti poliisin resursseja vakavissa uhkatilanteissa.

Poikkeustilanteissa poliisin omaa väkeä ei välttämättä riitä kaikkiin tehtäviin.
Poikkeustilanteissa poliisin omaa väkeä ei välttämättä riitä kaikkiin tehtäviin.
Kuva: Heikki Uusitalo

Sisäministeriö on käynnistänyt esiselvityksen, jossa pohditaan poliisin mahdollisen reservin toteuttamista. Esiselvitys käynnistyi torstaina.

Reserviselvityksen taustalla on Suomen muuttunut turvallisuustilanne, joka juontuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Esiselvityksessä reservin muodostamisen edellytyksiä tarkastellaan sekä lainsäädännön että toiminnallisuuden näkökulmasta.

Uusien uhkakuvien mukaan turvallisuusviranomaisilta edellytetään nopeaa kykyä vastata erilaisiin uhkiin.

– Tämä ei pelkästään rivissä olevia ammattipoliiseja käyttäen ole kaikissa tilanteissa mahdollista, sisäministeriön ylijohtaja Tomi Vuori sanoo tiedotteessa.

Kyseessä olisi vapaaehtoisista koostuva reservi, johon kelpuutettaisiin koulutus- ja muilta taustoiltaan sopivia henkilöitä. Tehtävänä olisi määrätyissä tilanteissa toimia poliisin apuna.

– Poliisin reservillä ei paikattaisi poliisin normaaliolojen resurssivajetta, Vuori toteaa.

Ei kaikkiin tehtäviin

Reservillä täydennettäisiin tilapäisesti poliisin resursseja poikkeuksellisen uhkaavissa tilanteissa. Yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa poliisi olisi sidottu muihin tehtäviin, jolloin sen henkilöstö ei riittäisi kaikkiin tarpeisiin.

Mikäli häiriö kohdistuisi useampien viranomaisten vastuulla oleviin toimintoihin, virka-apuakaan ei mahdollisesti olisi saatavissa esimerkiksi Puolustusvoimilta.

Reservi ei sopisi kaikkiin poliisin tehtäviin, vaan sen tehtäväkenttä olisi rajattu. Esimerkiksi koronapandemiaan liittyvässä Uudenmaan sulkuoperaatiossa sitä olisi voitu käyttää, samaten Tornion järjestelykeskuksen operaatiossa pakolaisaallon hoitamisessa.

Reserville käyttöä

Muutama vuosi sitten yritettiin rakentaa täydennyspoliisijärjestelmää, mutta se osoittautui toimimattomaksi ratkaisuksi. Asiaa koskeva lakihanke vuonna 2016 ei edennyt eduskunnassa. Sen jälkeen tilanne ja tarpeet ovat muuttuneet.

– Nyt on tärkeää viipymättä selvittää, olisiko poliisille mahdollista muodostaa uusia uhkia vastaava, poliisia tukeva vapaaehtoinen järjestelmä, Vuori toteaa.

Poliisin reservin puute havaittiin viimeksi sisäministeriön selvityksessä, jossa arvioitiin muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamiseen varautumista.

Esiselvityksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Mahdollista jatkovalmistelua pohditaan sen jälkeen.