Poliisi valvoo lii­ken­net­tä Uu­den­maan rajalla ja myös Oulun ja Kuu­sa­mon len­toa­se­mil­la, katso ohjeet ‒ "Nyt ei ole san­ka­ril­lis­ta yrittää etsiä por­saan­rei­kiä val­von­nan tai ra­joit­tei­den suh­teen"

Uudenmaan eristämistä koskevat rajoitukset tulivat voimaan lauantaina 28. maaliskuuta, ja ne ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Maakunnan rajan sulkua valmisteltiin valtatie 3:lla perjantaina päivällä.
Maakunnan rajan sulkua valmisteltiin valtatie 3:lla perjantaina päivällä.

Eduskunta päätti perjantai-iltana Uudenmaan maakunnan eristämisestä koronavirusepidemian vuoksi.

Poliisi kertoo, että se valvoo liikennettä maakunnan rajalla lauantain vastaisesta yöstä alkaen. Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka, kerrotaan Poliisihallituksen tiedotteessa.

Maakunnan rajan ylittävän henkilön täytyy antaa suullinen tai kirjallinen selvitys liikkumisensa syystä, kun poliisi sitä pyytää.

Poliisi kertoo STT:lle, että valvonta alkoi kaikilla 30 tarkastuspisteellä puolenyön aikoihin. Poliisin niettisivuilla on julkaistu lista tarkistuspisteiden sijainnista. Pienemmillä teillä poliisiin liikkuvat partiot suorittava valvontaa.

Liikkumisrajoitus on aiheuttanut runsaasti kysymyksiä ihmisten arkiseen liikkumiseen liittyen. Poliisi ei pysty vastaamaan jokaiseen niistä erikseen. Poliisi pyytää ihmisiä miettimään, löytyykö siihen perusteltavissa oleva erityinen syy.

Poliisi painottaa, että rajoituksesta poikkeavan liikkumisen pitää olla välttämätöntä. Rajoituksen tavoitteena on koronaviruksen leviämisen hillitseminen ja sitä kautta ihmisten pelastaminen sekä terveydenhuollon ylikuormituksen välttäminen.

‒Nyt ei ole sankarillista yrittää etsiä porsaanreikiä valvonnan tai rajoitteiden suhteen, vaan noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Se on meidän jokaisen etu tässä tilanteessa, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset näkyvät myös Oulun ja Kuusamon lentoasemilla, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta.

Viranomaistarkastuksessa selvitetään matkustajan perusteet kyseisille lennoille lähtemiselle. Lennolle oikeuttavat perusteet pitää esitettävä joko suullisesti tai kirjallisesti.

– Poliisi toivoo, että jokainen kansalainen kantaisi vastuunsa tilanteesta. Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen tulee nyt lähteä jokaisesta itsestään, ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisilaitokselta.

Lentomatkustusta koskevat samat liikkumisrajoitukset kuin muutakin matkustusta.

Liikkumisrajoitukset tiivistetysti:
• Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla.
• Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.
• Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.
• Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä.
• Rajoitukset eivät koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.
• Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi tai varusmiespalvelun tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, jos liikkuminen on välttämätöntä.
• Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen taikka jos se on välttämätöntä lähiomaisen hoivan tarpeen, kuolemanvaaran tai kuoleman vuoksi.

Uudenmaan rajan ylittämiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta seuraavilla asiakirjoilla voit nopeuttaa itsesi ja muiden matkantekoa:

• Työntekijät: Työn vuoksi liikkuminen osoitetaan työnantajan myöntämällä organisaatiokortilla tai vastaavalla todistuksella. Ellei työnantaja myönnä organisaatiokortteja, työsuhde voidaan osoittaa muulla asiakirjalla tai suullisesti.
• Eläinlääkärissä kävijät: Esitä ilmoitus, sähköposti tai muu asiakirja ajanvarauksesta. Samalla tulee esittää tieto siitä, miksi eläimen hätä on kiireellinen.
• Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä asioiva: Esitä kutsu, ilmoitus tai muu asiakirja varatusta ajasta. Omasta terveydentilastaan tai sosiaalihuollon asiakkuudesta ei tarvitse kertoa, ne kuuluvat jokaisen yksityiselämän suojaan.
• Tavaraliikenne, joka ei kuulu asetuksen alaan, voi joutua tarkastukseen. Esitä tällöin poliisille liikennelupa, rahtikirja, ammattipätevyyskortti tai muun samanlainen luvanvaraiseen liikenteeseen kuuluva todiste.
• Taksiliikenne ja luvanvarainen henkilöliikenne: Esitä esimerkiksi henkilöliikennelupa.

Lue poliisin tiedote Uudenmaan liikkumisrajoituksiin liittyen.