Mainos

Poh­teel­la po­si­tii­vi­nen alku

Kokoomuksen aluevaltuutetut: Tulevana vuonna on tehtävä uskottavat laskelmat erilaisista palvelujen tuotantomuodoista.

NATIIVI - Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus pääkuva


Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ensimmäinen toimintavuosi on pian takana.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen antaa kiitosta Pohteen ammattilaisille, jotka ovat kantaneet vastuunsa ja suoriutuneet  tehtävistään hyvin myllerryksestä ja jopa kaaoksesta huolimatta.

– Vaikka talouden alijäämä on kova, olemme muihin hyvinvointialueisiin verrattuna varsin kohtuullisessa asemassa. Kasvaviin palvelutarpeisiin on kyetty suurimmaksi osaksi vastaamaan.

Pohteen taloudellisuus- ja tuottavuusohjelman marraskuisen käsittelyn yhteydessä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä totesi, että valittu strategia, sote-järjestämis-suunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

– Talouden paineesta ja ammattilaisten saatavuuden ongelmista huolimatta olemme kyenneet reivaamaan painopistettä raskaimmista ja kalleimmista palveluista ennaltaehkäiseviin ja keveämpiin palveluihin.

Huomiota lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Pekka Simonen nostaa esiin sen, että OYS sairaalapalvelut ja ensihoito on Pohteen ainoa tulosalue, jossa rahaa käytetään vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Ensi vuoden talousarvio jatkaa näitä linjauksia. Toki on selvää, että talouden ahdinko vaikeuttaa merkittävästi riittävän hyvin saatavissa olevien, saavutettavien ja laadukkaiden palvelujen tuottamista.

Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut eivät ole Kokoomuksen aluevaltuutettujen haluamalla tasolla.

– Siksi kannatamme valtuustoryhmien kesken yhteisesti sovittua toimenpidealoitetta, jolla pyrimme kohdentamaan niukkoja resursseja niin, että pystyisimme turvaamaan kohtuulliset ja lain mukaiset palvelut kaikille niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Veikkaan, että useissa palveluissa palvelusetelit ja myös ostopalvelut järjestöiltä ja yrityksiltä osoittautuvat tehokkaiksi sekä palvelun laatua ja saatavuutta parantaviksi ratkaisuiksi.
Pekka Simonen
Pekka Simonen

Palveluja on tarkasteltava asiakkaan näkökulmasta

Simosen mukaan Kokoomus haluaa kiinnittää huomiota myös sosiaali- ja terveyspalvelujen monituottajamalliin.

– Koska talouden resurssit ovat tiukat, meidän on tulevan vuoden aikana kyettävä tekemään  uskottavat kustannus- ja vaikuttavuuslaskelmat erilaisista palvelujen tuotantomuodoista kaikissa eri palveluissa.

– Veikkaan, että useissa palveluissa palvelusetelit ja myös ostopalvelut järjestöiltä ja yrityksiltä osoittautuvat tehokkaiksi sekä palvelun laatua ja saatavuutta parantaviksi ratkaisuiksi, Simonen pohtii.

Palveluprosesseja on tarkasteltava ennakkoluulottomasti asiakkaan näkökulmasta.

– Miten parannamme integraatiota ja vähennämme niin sanottua siiloutumista eri toimi- ja vastuualueiden kesken?

– Myös poliittisen johtamisen roolia tulee tarkastella niin, että työmäärät ja vastuut jakaantuvat  eri toimielinten kesken kohtuullisesti, Simonen jatkaa listausta.

Hyvä henkilöstöpolitiikka houkuttelee osaajia

Talousvaikeuksien ohella palvelujen tuottamisen haasteena on ammattiosaajien saatavuus.

Tilanteeseen ei Simosen mukaan ole hokkuspokkusratkaisua, vaan tarvitaan useita määrä- tietoisia ja monipuolisia toimia.

– Tarvitsemme panostuksia hyvään henkilöstöpolitiikkaan, koulutukseen ja työperäiseen maahanmuuttoon.

Toimintatapojen uudistamista on jatkettava ja palvelujen painopistettä siirrettävä yhä enemmän keveisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ihmisiä täytyy myös kannustaa terveeseen vastuunottoon omasta sekä läheisten hyvinvoinnista.

Johtamiskulttuuri tärkeää koko hyvinvointialueelle

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä toivoo huomiota erityisesti hyvään johtamiskulttuuriin.

– Lähijohtamisessa tulee olla selkeät  vastuut sekä riittävät tiedot, taidot ja resurssit. Jokaisella ammattilaisella tulee olla esihenkilö, jolla on aikaa kohdata, ohjata ja kannustaa, Simonen listaa.

– On selvää, että Pohteen hyvinvointialueella täytyy kehittää ja yhtenäistää toimintamalleja. Se ei kuitenkaan saa johtaa liialliseen ylhäältä johtamiseen tai lisääntyvään byrokratiaan.

Simonen muistuttaa, että eri  puolilla hyvinvointialuetta opittujen hyvien käytäntöjen löytäminen ja levittäminen on tärkeää.

Hyvä ja vaikuttava tulos ei synny kieltojen ja käskyjen kautta, vaan mahdollistavalla ja kannustavalla johtamisella.