Tilaajille

Poh­jois-Suo­mes­ta löytyi useita uusia erit­täin uhan­alai­sen sim­pu­kan esiin­ty­miä – raak­ku­ja löy­det­tiin et­sin­nöis­sä muun muassa Ou­lu­joen ja Ke­mi­joen ve­sis­töis­tä

Aiemmin tuntemattomia raakkuesiintymiä löytyi Oulujoen, Kemijoen, Koutajoen, Tuulomajoen ja Tenojoen vesistöalueilta.

Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta löytyi viime kesänä 23 aiemmin tuntematonta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun esiintymää, Metsähallitus tiedottaa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen sekä Alleco Oy:n asiantuntijat etsivät raakun esiintymiä lähes kahdesta sadasta pohjoisen joki- ja purokohteesta. Etsintäkohteiksi valittiin todennäköisimmät paikat historiallisten havaintotietojen, yleisövihjeiden ja tutkijoiden asiantuntemuksen perusteella.