Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Tilaajille

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­la on kä­sit­te­lys­sä 14 va­li­tus­ta liit­tyen ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – ­suu­rin osa va­li­tuk­sis­ta tulee yk­si­tyis­hen­ki­löil­tä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudella on tällä hetkellä käsittelyssä 14 koronarajoituksiin liittyvää valitusta. Valituksista 12 on tullut yksityishenkilöiltä, yksi kuntokeskus Liikulta ja yksi Oulun Kärpiltä.

Hallinto-oikeustuomari Arto Roustin mukaan käsittelyssä olevat yksityishenkilöiden valitukset koskevat joulukuussa aluehallintoviraston tekemiä tilojen sulkupäätöksiä, yleisötilaisuuksien kieltämistä ja tilojen käytön järjestämistä koskevia päätöksiä. Oulun Kärpät on tehnyt valituksen aluehallintoviraston päätöksestä sulkea yleisötilat katsojilta.