Poh­jois-Ri­ta­har­jun lasten van­hem­mil­ta tiukka vas­ta­lau­se Oulun kau­pun­gil­le – siirto väis­tö­ti­loi­hin Kau­ko­vai­niol­le nähdään lain­vas­tai­se­na

Pohjois-Ritaharjun koulun oppilaiden vanhemmat vastustavat tiukasti Oulun kaupungin ilmoitusta siirtää noin sata alakoulun oppilasta syksyllä väistötiloihin Kaukovainiolle.

Ritaharjun alueella on paljon enemmän koululaisia kuin alueelle tehtyihin koulurakennuksiin mahtuu. Arkistokuva.
Ritaharjun alueella on paljon enemmän koululaisia kuin alueelle tehtyihin koulurakennuksiin mahtuu. Arkistokuva.
Kuva: Maria Seppälä

Pohjois-Ritaharjun koulun oppilaiden vanhemmat vastustavat tiukasti Oulun kaupungin ilmoitusta siirtää noin sata alakoulun oppilasta syksyllä väistötiloihin Kaukovainiolle.

190 allekirjoittajaa vaatii, että kaupunki luopuu ilmoitetusta oppilaiden siirrosta Kaukovainiolle ja että viime syksynä opintiensä Pohjois-Ritaharjun koulussa saavat jatkaa samassa paikassa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lue myös: Ritaharjun koulu on jälleen tupaten täynnä oppilaita, eikä tila riitä – sadan oppilaan evakkopaikaksi esitetään Kaukovainiota

Kaupunkia patistetaan ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, joilla ratkaistaan tilojen riittämättömyydestä aiheutuva ongelma asianmukaisesti.

Vastoin perusopetuslakia?

Perusteluissa todetaan muun muassa, että siirtoehdotus on lähtökohtaisesti perusopetuslain vastainen.

"Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on Suomessa laintasoisena voimassa ja se sitoo siten muun ohella julkista sektoria siten, että sopimuksessa määrätyt lapsen oikeudet on toteutettava lasta koskevassa päätöksenteossa. Tämä on näin ollen myös Oulun kaupunkia sitova ensisijainen periaate lasta koskevassa perusopetuksen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa. Nyt esitetty ratkaisu perustuu siihen, että tämä olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin toimenpide. Kaupunki ei näin ollen ole huomioinut lainkaan sitä seikkaa, mikä on päätöksenteon kohteeksi joutuneiden lasten kannalta katsoen heidän etunsa mukainen ratkaisu", kirjelmä toteaa.

Myöskään tosiasiallista syytä, joka estää koulun käyttämisen opetukseen, ei allekirjoittajien mukaan edes väitetty olevan.

"Tosiasiallisena syynä ei voida pitää sitä, että koulu on täynnä ja oppilaille ei ole tilaa etenkin ottaen huomioon, että tilanne on näiltä osin jatkunut jo vuosia samanlaisena. Näin ollen pidämme opetuspaikan vaihtamista perusopetuslain vastaisena."

Lasten vanhemmat epäilevät myös, etteivät Kaukovainion tilojen sisäilmaongelmat ole ratkenneet edes mahdollisilla korjaustoimenpiteillä.

Väistötilojen vuokraaminen Kaukovainiolta on esillä ensi tiistaina sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.

Luottamuksensuojaa loukataan?

"Päätös siirtää jo Pohjois-Ritaharjun kouluun osoitettuja oppilaita muualle uusien oppilaiden tieltä, loukkaa myös hallintolain 6 §:ssä tarkoitettua luottamuksensuojaa eli oikeutta luottaa siihen, että viranomaisen päätökset ovat sitovia myös päätöksenteon jälkeen ja ettei viranomainen kajoa yksipuolisesti tekemiinsä päätöksiin taannehtivasti. Tällainen toimintatapa horjuttaa vakavasti Suomen oikeusjärjestyksen yhtä keskeistä periaatetta eli suojaa viranomaisen mielivaltaista lainkäyttöä vastaan", kirjelmässä sanotaan.