Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Marjo Ko­leh­mai­nen ih­met­te­lee vir­ka­mies­ten tup­la­lo­ma­oi­keut­ta

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ihmettelee, että 16 vuoden työkokemuksen jälkeen julkisissa viroissa olevat saavat lomaa noin kaksi kuukautta vuodessa.

Marjo Kolehmainen.
Marjo Kolehmainen.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen kummastelee Kalevan kolumnissaan valtion virkamiesten tuplalomaoikeutta.  16 vuoden työkokemuksen jälkeen julkisissa viroissa olevat saavat lomaa noin kaksi kuukautta vuodessa.

Kolehmaisen mukaan on löydettävissä yksinkertainen miljardin euron vuotuinen tehostamistoimi, jos julkista taloutta haluttaisiin korjata. "Miljardi veroja vuodessa, että julkinen sektorin työntekijät voivat pitää yksityisiin nähden reippaasti pidemmät vuosilomat, ei vain ole tästä maailmasta", Kolehmainen kirjoittaa.

Oulun kaupungissa muita pitempää lomaa nauttii 63 prosenttia kunnan työntekijöistä. "Kunnan keskipalkalla laskettuna (3007e/kk) tämä on Oululle yli 13 miljoonan euron kustannus", Kolehmainen laskee.

Summan lisäksi veronmaksajien kustannettavaksi tulevat vielä normaalia ruhtinaallisemmat lomakorvaukset ja loman ajaksi pitää usein sijainenkin palkata, Kolehmainen kommentoi.