Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la aloi­te­taan let­to­jen in­ven­toin­ti –  ta­voit­tee­na pa­ran­taa tietoa esiin­ty­mien mää­räs­tä

Oulu

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä lettojen inventointi, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Letto on suotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia.

Inventoinnin tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta. Lisäksi tavoitteena on lisätä avoimesti saatavilla olevaa luontokohdetietoa. Tiedot lettojen esiintymisestä ja tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeista ovat usein puutteellisia.

Noin puolet Pohjois-Pohjanmaan pinta-alasta on suota. Ravinteisimmat suot ovat keskittyneet Kuusamoon ja Oulun Kiimingin alueelle.

Inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa ELY-keskus. Myös Metsähallituksen Luontopalvelut on yhteistyötahona. Hanke on osa ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelmaa.