Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kolumni
Tilaajille

Poh­joi­nen hel­vet­ti palasi pyö­räi­ly­kar­tal­le

Sulkekaa silmänne ja kuvitelkaa mieleenne Ranskan maalaismaisemat viljavine tasaisine peltoineen. Sen jälkeen muistelkaa 1990-luvun Urheiluruutuja ja Jukka Pakkasen ääntä lukiessanne seuraavat virkkeet.

Näitä teitä käyttävät 364 päivää vuodessa maanviljelijät ja yhden päivän ajan ammattipyöräilijät. Paris–Roubaix, pohjoinen helvetti. Raatelevat 259 kilometriä. Yhteensä 30 mukulakivisektoria, yhteispituudeltaan 55 kilometriä.