Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Luitko jo tämän: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jan­tien ra­joi­tuk­set kiih­dyt­tä­vät mieliä

Oulun tiepiirin entinen ja nykyinen tiejohtaja ovat selkeästi eri mieltä siitä, voiko tai pitäisikö Pohjantiellä ajaa 120 kilometrin moottoritienopeutta.

OULU

Oulun tiepiirin entinen ja nykyinen tiejohtaja ovat selkeästi eri mieltä siitä, voiko tai pitäisikö Pohjantiellä ajaa 120 kilometrin moottoritienopeutta.

Eläkkeellä oleva Oulun entinen tiejohtaja Esa Vuolteenaho katsoo, että tie on siihen sopiva ja oikein rakennettu. Nykyinen tiejohtaja Erkki Myllylä on tiukasti sitä mieltä, että liikenneturvallisuuden vuoksi 100 km/h on tielle maksiminopeus ja korostaa, että tämä ei ole pelkästään hänen oma linjauksensa vaan koko Tiehallinnon.

Tosin, jos ja kun tielle saadaan muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, hän on valmis harkitsemaan 120 kilometrin palauttamista osalle Pohjantietä hiljaisen liikenteen ajaksi.

Harva yksittäinen asia on nostanut niin voimakkaan ja rajun keskustelun Kaleva plussassa, kuin Oulun tiepiirin ilmoitus Pohjantien pudottaa Oulun läpi kulkevan Pohjantien nopeusrajoitus Oulun kohdalla 80 kilometriin tunnissa ja ruuhka-aikoina mahdollisesti jopa 60 kilometriin tunnissa.

Elokuun alun jälkeen keskusteluun on tullut lähes 190 mielipidettä, joista reilut 60 prosenttia vastustaa ajatusta useiden kaivatessa vielä muulle moottoritieosuudelle takaisin siltä vietyä 120 km:n nopeusrajoitusta. Matalampien nopeusrajoitusten kannattajien määrä jää noin kahteenkymmeneen prosenttiin ja muiden selkeää kantaa on tekstin perusteella vaikea määritellä.

Nopeat yhteydet koko
Pohjois-Suomen etu

Pohjantien moottoritieosuuden nopeus nostettiin 120 kilometriin tunnissa kesällä 1999 laajan keskustelun jälkeen.

Esa Vuolteenaho muistuttaakin, että nopeuden noston takana oli aikoinaan niin Oulun kaupunki kuin Oulun kauppakamarikin ja hänen mielestään myös Oulun imago kehittyvänä kaupunkina edellytti moottoritietä.

Hän on edelleen sitä mieltä, että juuri Oulun keskustan ohitusta ja Oulujoen ylitystä lukuunottamatta tie on edelleen sopiva kesäolosuhteissa 120 kilometrin tuntinopeuteen.

Nykytilanteessahan on outoa se, että ympärivuotisen 100 kilometrin rajoituksen valossa tien turvallisuustaso on kesäisin ja talvisin sama.

Vuolteenaho korostaa myös aluepoliittista näkemystään. "On koko Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalaisten asia, että meillä on hyvät ja nopeat liikenneyhteydet. Omassa visiossani lähdin aikoinaan siitä, että meillä olisi ajanmittaan Haaransillalta Tornioon asti ulottuva moottoritie. Olenkin hieman pettynyt kuultuani kaavailluista, että uudella Haaransillan osuudella ei 120 km:n nopeutta sallittaisi."

Selvityksen mukaan
hyvin meni

"Kyllä minulle on tästä soiteltu ja kyselty ja olen asiaa ihmetellyt", Vuolteenaho purkaa pettymystään.

Hän mielestään virkamiesten olisikin nykyistä enemmän kuultava myös tienkäyttäjiä ja sen hän katsoo itse tehneensä."

Hänellä on myös ajatus siitä, mitä löytyy koko jupakan taustalta.

"Liikenneturvallisuus on meille kaikille tärkeä asia, mutta tuntuu siltä, että sen varjolla tehdään nykyisin näitä päätöksiä. Ei näissä asioissa voi olla vain yhtä totuutta, Ei tulisi kuuloonkaan, että esimerkiksi Helsinki-Hämeenlinna-Tampere moottoritiellä päätettäisiin, että sillä saa kesäisin ajaa vain 100 kilometrin huippunopeutta."

Korotettu nopeus oli voimassa Pohjantiellä ensimmäisen kerran kesäkaudella 1999. Jo nopeuden noston yhteydessä sen vaikutuksista luvattiin tehdä selvitys, joka julkistettiinkin marraskuun 8. päivänä 1999.

Tutkimuksen mukaan nopeusrajoituksen nosto ei lisännyt tiealueen onnettomuuksia, keskinopeudet nousivat vähemmän kuin nopeusrajoitukset, ylinopeutta ajavien määrä putosi ja tienkäyttäjät olivat kokeneet muutokset pääosin hyvinkin myönteisinä.

Havaitut ongelmat liittyivät turvaväleihin, jotka eivät olleet kasvaneet nopeuksien mukana ja vauhdin mukana lisääntyneeseen polttoaineen kulutukseen, joka lisäsi autoista tulevia päästöjä. Myös melun todettiin kasvaneen varsinkin ruuhka-aikoina.

Tärkein selvityksen myötä syntynyt päätös oli kuitenkin jatkaa 120 km/h nopeuden käyttöä myös kesällä 2000.

Kesän 2001 kynnyksellä tuli sitten tieto, että tien talvinopeusrajoitus 100 km/h jää tielle jatkossa myös kesäajaksi. Sattuma tai ei, niin päätös 100 km/n tasosta tehtiin nykyisen tiejohtajan Erkki Myllylän astuttua remmiin.

Vastuullisuuteen kuuluu
muutakin kuin nopeus

Myllylä ei kertomansa mukaan suuremmin hämmästy Pohjantien läpiajonopeuden herättämästä keskustelusta. "Nopeusrajoitukset herättävät aina intohimoja, muutettiinpa niitä sinne tai tänne."

Sen sijaan 120-kirjoittelusta hän on pettynyt. Hän kokee päätöksen täysin perustelluksi ja korostaa sen vastaavan koko Tiehallinnon linjaa. "Vastuullisuuteen kuuluu muukin kuin se, mitä nopeutta tuollaisella väylällä voi parhaimmillaan ajaa.

Keskustan läpiajonopeuden pudottamista 80 kilometriin tunnissa puoltaa hänen mukaansa sekin, ettei tiellä nykyisinkään pysty ruuhka-aikana käytännössä ajamaan sitä lujempaa. Siksi on luonnollista, että nopeusrajoitus tukee tätä nopeutta.

Käydystä keskustelusta Myllylä kokee lapselliseksi Pohjantien ja Kemi-Tornio-moottoritien vertailemisen keskenään. Hän huomauttaa, että Pohjantien liikennemäärät ovat ruuhka-aikoina nelinkertaiset. Lisäksi Kemi-Tornio on Keminmaan taajaman jälkeen korpitaivalta, jossa on muutama liittymä, kun Pohjantiellä niitä on 1-2 kilometrin välein. "Kun olosuhteet ja liikennemäärät otetaan huomioon, eivät Pohjantien rajoitukset poikkea mitenkään merkittävästi valtakunnallisesta linjasta", Myllylä vakuuttaa.

Hän ei käy kiistämään Pohjantien nopeudennoston vaikutuksista tehtyä tutkimusta eikä halua arvostella edeltäjäänsä, mutta toteaa, että johtopäätöksiä voidaan tehdä monella tavalla ja näkökohtia voidaan painottaa eri tavoilla.

Itse hän haluaa nostaa esille kolme seikkaa, liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden ja ympäristöasiat.

Nopeuden nosto esimerkiksi vaikuttaisi vain osaan tienkäyttäjistä. Raskas liikenne ei voi sitä hyödyntää ja osa autoilijoista ei halua nostaa nopeuttaan, vaikka voisikin. Tämä taas johtaa nopeuserojen kasvuun.

Pohjantien onnettomuuskehityskin tuki Myllylän mukaan uutta linjausta. Kahden vuoden tilastojen mukaan onnettomuusmäärä oli hänen mukaansa puolitoistakertainen (Tielaitoksen oman selvityksen mukaan tieosuudella sattui sekä vuonna 1998 satasen aikana että 1999 120 km/h nopeusrajoituksen aikana kymmenen onnettomuutta). Lisäksi hän painottaa, että kaikki suuremman nopeuden aiheuttamat vaaratilanteet eivät näy tilastoissa.

Toisaalta Myllylä myöntää, ettei ole ottanut selville, miten nopeuden pudottaminen on vaikuttanut Pohjantien onnettomuuslukuihin.