Mainos

Pitääkö ra­ken­nus­liik­keen maksaa asun­to-osa­ke­yh­tiön sa­nee­raus­työs­tä lä­het­tä­mä kor­vaus­vaa­ti­mus?

Rakennusliikkeeni on tehnyt YSE-sopimuksella linjasaneerauksen eräälle asunto-osakeyhtiölle. Asunto-osakeyhtiöllä oli rahallisia korvausvaatimuksia taloudellisessa loppuselvityksessä, mutta se ei ole ollut sen jälkeen yli vuoteen missään yhteydessä. Olen valmis antamaan asiassa periksi, mutta en viitsisi maksaa, kun eivät aktiivisesti vaadi suoritusta. Pitääkö maksaa?

JUHA RYYNÄNEN asianajaja, oikeustieteen tohtori
JUHA RYYNÄNEN asianajaja, oikeustieteen tohtori

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan osapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimustensa määrät puhevaltansa menettämisen uhalla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa. YSE ei lausu siitä, mitä tämän jälkeen on tehtävä. Tällöin on sovellettava lakia velan vanhentumisesta, jonka mukaan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Korvausvelka ei siis vielä ole vanhentunut.

Kannattaa huomata, että korvausvelalle juoksee viivästyskorko, vaikka vastapuoli ei ole ollutkaan aktiivinen saatavansa perimisessä. Joskus velkoja voi tarkoituksella antaa viivästyskoron juosta, kun varma maksaja on tiedossa.