Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Piis­pain­ko­kous ei päässyt yk­si­mie­li­syy­teen samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­tä – osa piis­pois­ta kan­nat­taa avio­liit­to­kä­si­tyk­sen muut­ta­mis­ta

Enemmistö piispoista pitäisi kompromissina sitä, että kirkko pitää yhä avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispainkokous käsitteli kirkossa vallitsevaa erimielisyyttä avioliittokäsityksestä kokouksessaan torstaina. Arkistokuvassa arkkipiispa Tapio Luoma.
Piispainkokous käsitteli kirkossa vallitsevaa erimielisyyttä avioliittokäsityksestä kokouksessaan torstaina. Arkistokuvassa arkkipiispa Tapio Luoma.
Kuva: Riitta Salmi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoilla on erilaisia näkemyksiä samaa sukupuolta olevien parien vihkimiskäytännöistä. Tämä ilmenee tänään torstaina kokoontuneen piispainkokouksen vastauksesta, joka toimitetaan ensi viikolla kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.

Osalle piispoista ainoa vaihtoehto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli, jossa avioliitto on miehen ja naisen välinen ja samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta.

Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen, eli perinteisen ja sukupuolineutraalin, avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti, mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispojen mielestä erilaiset käsitykset pitäisi hyväksyä

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan maaliskuussa 2017, mistä asti myös samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton.

Vuoden 2016 piispainkokouksen ohjeistuksen mukaan kirkolliseen avioliittoon pitäisi vihkiä vain eri sukupuolta olevia pareja. Kirkko on tämän jälkeen antanut varoituksia papeille, jotka ovat kuitenkin vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Toukokuussa 2018 kirkolliskokous pyysi piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Piispojen 10-sivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava keskustelu ja kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen.

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Tämän saavuttaminen edellyttää piispojen mukaan avoimuutta ja vuorovaikutusta eli kunnioittavaa keskustelua.

Piispainkokous kehottaa kirkolliskokousta, piispainkokousta ja kirkkohallitusta sitoutumaan kunnioittavaan keskusteluun ja edistämään sitä. Lisäksi piispainkokous toivoo, että kunnioittavan keskustelun periaatteita pidetään esillä kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutuksissa ja että niihin sitoutumista edistetään seurakunnan toiminnan kaikilla tasoilla.