Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Piispa Samuel Salmi: Ho­mo­sek­suaa­leil­la täydet oi­keu­det kir­kos­sa

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmen mielestä Älä alistu -kampanjalla kristilliset nuorisojärjestöt pyrkivät puuttumaan homoseksuaalisen nuoren kasvurauhaan.

"Ihminen on Jumalan luomana arvokas, oli hän homo- tai heteroseksuaali", toteaa piispa Samuel Salmi.
"Ihminen on Jumalan luomana arvokas, oli hän homo- tai heteroseksuaali", toteaa piispa Samuel Salmi.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmen kritisoi kristillisten nuorisojärjestöjen pyrkimyksiä puuttua homoseksuaalisten nuorten kasvurauhaan Älä alistu -kampanjalla.

Salmi sanoo, että ratkaisevan tärkeää on tukea seksuaalista identiteettiään hakevia nuoria rakentamaan eheää persoonallisuutta

"Seksuaalisuus on aina osa ihmisen identiteettiä. Ihminen on Jumalan luomana arvokas, oli hän homo- tai heteroseksuaali. Kristillinen ihmiskäsitys ei oikeuta määrittelemään homoseksuaaleja nuoria poikkeaviksi. Piispa Salmi korostaa, että homoseksuaaleilla on täydet oikeudet kirkossa. Seurakunnissa tulee nyt rakentaa kohtaamisen kulttuuria", Salmi toteaa