Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pie­nil­le so­te-yri­tyk­sil­le luvassa rengin apurin rooli

Sote-uudistus ei lupaa pienille yrityksille markkinoita eikä asiakkaita. Pienet sote-yritykset kelpaavat ainoastaan julkisen sektorin renkien apureiksi. Sote-palveluhankinnoille ladataan kovat sopimusvelvoitteet. Uhka on, että ne kaadetaan pienen alihankkijan niskaan.

Sote-järjestämislakiluonnos säätelisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkoistamisia. Ulkoistaminen tarkoittaa, että tehtävän järjestämisvastuu pysyy julkisella sektorilla, mutta palvelun tuottamisen hoitaa yritys tai yritykset. Lait on kirjoitettu isot kokonaisulkoistukset mielessä, mutta sama sääntely koskee myös hankittaessa pienellä volyymilla yksittäistä sote-palvelua.