Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Petteri Orpo pitää hä­vit­tä­jä­kau­pan lyk­käys­pu­hei­ta epä­isän­maal­li­si­na – vaatii, että hä­vit­tä­jä­han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­naan ja suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo pitää vaarallisina puheita, joiden mukaan hävittäjähankintaa lykättäisiin, tai ettei sitä toteutettaisi täysimääräisenä.
Kokoomusjohtaja Petteri Orpo pitää vaarallisina puheita, joiden mukaan hävittäjähankintaa lykättäisiin, tai ettei sitä toteutettaisi täysimääräisenä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää välttämättömänä, että hävittäjähankinta toteutetaan kokonaan ja suunnitellussa aikataulussa.

Hänen mukaansa kyse on puolustuskykymme kannalta lähitulevaisuuden mittavimmasta puolustusprojektista.

– Tässäkin asiassa hallitus toimii hajanaisesti, vaikka koko eduskunta on linjannut toisin. Lykkäys- ja osituspuheet ovat vaarallisia ja epäisänmaallisia, Orpo sanoi puhuessaan puolueensa kesäkokouksessa Helsingissä.

Mitä osaa ei puolusteta

Hän kysyi, että jos toteutetaan vain osa hävittäjähankinnoista, niin mikä osa Suomen ilmatilasta jätetään puolustamatta.

– Aikoinaan 1990-luvun lamassa, kylmän sodan jälkimainingeissa, Suomi kykeni hankkimaan hävittäjät. Nyt on meidän vuoromme. Tästä ei saa tinkiä, hän jatkoi.

Hän heittikin kysymyksen pääministeri Sanna Marinille (sd.).

– Pääministeri, vakuutatteko, että hallituspuolueiden riveistä tulleista kannanotoista huolimatta Suomi hankkii hävittäjät suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa?

Nato lisää turvallisuutta

Orpo puhui laajemminkin puolustuspolitiikasta. Hän toisti kokoomuksen myönteisen kannan Nato-jäsenyyteen.

– Olemme Naton kumppanimaa, koska emme ole vielä sen jäseniä. Kokoomuksen erottaa muista puolueista se, että me kannatamme Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Olemme sitä mieltä, että Naton jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta.

Puheenjohtajan Nato-kanta keräsi runsaasti aplodeja.

Ryhtiä EU-mailta

Orpo muistutti, että lähialueidemme kehitys on huolestuttavaa.

– Helsingistä Minskiin on noin 700 kilometriä, vain hieman pidempi matka kuin Rovaniemelle. Meidän on pidettävä huolta turvallisuudesta.

Hän on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden on ryhdistäydyttävä ja mietittävä, kuinka voitaisiin varautua yhdessä tuleviin kriisitilanteisiin. – Kyseessä voi olla uusi pandemia, pankkialaan tai sähköverkkoihin kohdistuva hyökkäys, vaalihäirintää tai jotain aivan muuta.

Hän jatkoi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen uusi kylmä sota on uhka myös Euroopalle.

– Vahva ja yhtenäisesti toimiva EU on eurooppalaisten valtioiden paras turva tämän sodan laineita vastaan.

Harjoittelua lisää

Orpon mukaan EU saisi olla vahvempi toimija maailmanpolitiikassa.

– Sillä pitäisi olla oma turvaneuvosto ja selkeät mallit uhkatilanteissa. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitäisi ottaa käyttöön määräenemmistöpäätökset. Meidän on vihdoin saatava sisältöä EU:n keskinäiseen avunantolausekkeeseen.

Hän muistutti aiemminkin kannattaneensa EU:n yhteisiä harjoituksia, joissa varauduttaisiin uusiin ja perinteisiin uhkiin.

– Mikään ei estä, että harjoittelisimme varautumista myös perinteisiin sodanuhkiin. Korostan, että kyse on puhtaasti harjoittelusta. EU-maat voisivat lähteä liikkeelle harjoittelemalla nimenomaan uusia uhkia vastaan.

Korona on läsnä

Orpo linjasi, että koronan kanssa on opittava elämään.

– Liikkumisen rajoittaminen on ollut akuutissa kriisissä perusteltua ja tätä näkemystä myös kokoomus on tukenut. Emme voi kuitenkaan tuudittautua ajatukseen, että koronavirus menee lopulta ohi ja elämä palaa ennalleen. On varauduttava siihen, että koronavirus tulee olemaan läsnä vielä pitkään.

Ihmisten vapaan liikkuvuuden lisäksi korona hankaloittaa ulkomaankauppaa, vientiä ja EU:n sisämarkkinoiden sujuvuutta.

Orpon mukaan on haettava ratkaisuja, jotta pysyvästä poikkeustilasta ei tule uusi normaali.

– Olisi päästävä eroon ajattelusta, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa: rajat kiinni tai rajat auki. Tarvitsemme vaihtoehtoja näiden kahden mallin väliin, jotta emme näivetä yhteiskuntaamme ja talouttamme täysin. Tähän me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja entistä enemmän Euroopan unionia, Orpo sanoi.