Pät­kä­työt pa­kot­ta­vat opet­ta­jat il­moit­tau­tu­man kesän ajaksi kor­tis­toon

Kesä tekee suuren loven määräaikaisen opettajan palkkapussiin. Monet taloudellisesti ahtaalla olevat kunnat kikkailevat viroilla säästösyistä. Tilanne on erityisen synkkä paikkakunnilla, joilla järjestetään opettajakoulutusta.

Yhä useammat opettajat eivät pääse nauttimaan kadehdituista pitkistä lomista.
Yhä useammat opettajat eivät pääse nauttimaan kadehdituista pitkistä lomista.
Kuva: Sari Toppila

Yhä useammat opettajat eivät pääse nauttimaan kadehdituista pitkistä lomista. Pätkätyöt pakottavat opettajat ilmoittautuman kesän ajaksi kortistoon.

Opettajien palkka maksetaan viikoittaisten opetustuntien perusteella, ja lukuvuoden palkka tasataan koko vuoden ajalle. Jos opettajan työsopimus päättyy lukuvuoden lopussa, osa tehdyn työn perusteella ansaitusta palkasta jää saamatta.

– Meidänkin alueellamme on useita kuntia, jotka kikkailevat viroilla ja täyttävät paikkoja jos jonkinmoisella syyllä ainoastaan lukukausien ajaksi, sanoo OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Eilola.

Hänen mukaansa näin toimivat etenkin kunnat, jotka ovat taloudellisesti ahtaalla.

OAJ:n seuraava neuvottelukierros käynnistyy ensi vuoden tammi–helmikuun vaihteessa.

OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan määräaikaisuuksia tekevien opettajien asemaa on yritetty parantaa jo vuosien ajan. Tasapainon löytäminen on kuitenkin vaikeaa.

– Ymmärrän myös koulutuksenjärjestäjiä, vaikken kikkailua hyväksy. Harmaalla alueella liikkuminen on houkuttelevaa, sillä rahaa on leikkausten takia jaossa niin vähän, Lindroos sanoo.

Lindroosin mukaan yksi mahdollinen ratkaisu saattaisi olla nykyisen työaikajärjestelmän muuttaminen vuosityöaikamalliksi.