Mainos

Pan­de­mia ja sitä seu­raa­va ta­lous­krii­si voivat suistaa yri­tyk­sen rai­teil­taan – näin yrit­tä­jä voi va­rau­tua krii­sei­hin

Pandemia ja sitä seuraava talouskriisi voivat suistaa yrityksen raiteiltaan. Myös sairastuminen, äkillinen kuolema tai vakava elämänkriisi, kuten avioero voivat yllättää yrittäjän. Miten yrittäjä voi varautua kriiseihin?

Olli Siponen, Asianajotoimisto Botnia Oy
Olli Siponen, Asianajotoimisto Botnia Oy

Asianajaja Olli Siponen Asianajotoimisto Botnia Oy:stä nostaa tärkeimmiksi varautumisen keinoiksi vakuutusturvan ja tiedon saannin turvaamisen. Testamentti ja edunvalvontavaltuutus tulevat vasta niiden jälkeen.


Vakuutusturvasta kannattaa huolehtia. Esimerkiksi toiminnan keskeytysvakuutus kattaa kate- ja tulomenetykset. Myös erilaisiin onnettomuuksiin, kuten tulipaloon tai varkauteen voi varautua vakuutuksella.


”Olen ongelmatilanteissa huomannut, että vakuutusten tekemiseen kannattaa panostaa. Vakuutusyhtiön edustajan kanssa voi käydä tarkkaan läpi, minkälaisia eri tilanteita voi vakuuttaa, mitä se maksaa ja mitkä ovat vakuuttamisen vaihtoehdot.”


Muistilista salasanoista

Siponen ottaa esimerkiksi oikeusturvavakuutuksen, johon ei välttämättä hoksata kiinnittää huomiota.


”Sitä pidetään sivuotteena. Ei huomata, että niitä on erilaisia. Se voi kattaa omat asianajokustannukset, eli jos häviät, vakuutus kattaa sinun omat kustannukset, mutta ei vastapuolen kuluja. Monesta vakuutusyhtiöstä saa myös sellaisen vakuutuksen, joka korvaa vastapuolen kulut.”


Siponen sanoo, että vakuutuksiin perehtymiseen pitäisi käyttää aikaa.
”Vakuutusturva on kaiken A ja O. Kun mennään ottamaan vakuutukset, ei välttämättä hoksata minkälaisia eri tilanteita voi tulla vastaan.”


Käytännön toimintaan liittyvän tiedon saatavuus tulisi järjestää jollain tavalla. Se tarkoittaa muistilistaa pankkitileistä, salasanoista sekä tietoa, miten eri tietolähteille, vaikkapa asiakasrekisteriin pääsee. On syytä kuitenkin miettiä, miten tiedot säilytetään, koska siitä voi syntyä tietoturvariski.


”Erityisesti yksinyrittäjälle se on oleellista. Pitäisi olla tiedossa, kuka ottaa ohjat, jos yksinyrittäjälle jotakin sattuu. Koko ajatuskuvio pitäisi käydä ennakkoon läpi.”

Pitäisi olla tiedossa, kuka ottaa ohjat, jos yksinyrittäjälle jotakin sattuu.”
Olli Siponen


Valtuutus ja avioehto

Sairastumiseen voidaan varautua oikeudellisesta näkökulmasta edunvalvontavaltuutuksen avulla. Sitä tarvitaan, jos sairastuu psyykkisesti tai ei pysty itse huolehtimaan asioistaan.
Edunvalvojaksi voidaan sopia joku sopiva, luotettu henkilö. Edunvalvontavaltuutus on 2000-luvun tuote.


”Edunvalvontavaltuutus nimeää, kuka hoitaa asiat sinun puolesta. Se antaa joustavat ja laajat valtuudet hoitaa edunvalvottavan asioita ilman turhaa byrokratiaa.”


Kuolemaan voi varautua testamentin avulla. Siinä määrätään, mitä yritysvarallisuudelle tapahtuu. Elämänmuutoksista avioero on kriisi, joka voi tulla yrittäjälle kalliiksi.


”Avioeroon voi varautua pääasiassa avioehdon avulla. Voidaan sopia, että puolin ja toisin ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. On kuitenkin inhimillistä, että avioliiton solmimisen yhteydessä se ei tule mieleen. Avioehtohan on varautumista avioeroon.”


Tilitoimisto tärkeä riskien minimoinnissa

Riskien minimoinnissa Siponen korostaa tilitoimiston merkitystä. Hän tiivistää, että riskien minimoiseksi on syytä käyttää ammattilaisapua sellaisissa asioissa, jotka eivät ole omaa osaamisaluetta.


”Kirjanpito- ja tilitoimistoyhteistyö on tärkeää. Tilitoimistoilla on vero-osaamista ja ne antavat veroneuvontaa. Riskejä syntyy siitä, että lähtee tekemään sellaista, josta ei mitään ymmärrä”, Siponen sanoo.