Uskonyhteisöt: An­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen nainen muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Luitko jo tämän: Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie ovat to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta

Pal­ta­mon sellu- ja bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – AVI: Pääs­tö­ra­joil­la var­mis­te­taan, että hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set Ou­lu­jär­ves­sä jäävät mah­dol­li­sim­man vä­häi­sik­si

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt ympäristöluvan KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamolle.

Oulujärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle on määrätty hakemuksessa esitettyä päästötasoa selvästi tiukemmat raja-arvot. Arkistokuva.
Oulujärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle on määrätty hakemuksessa esitettyä päästötasoa selvästi tiukemmat raja-arvot. Arkistokuva.
Kuva: Petri Hakkarainen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt ympäristöluvan KaiCell Fibers Oy:n Paltamon sellu- ja biotuotetehtaalle. Päätös mahdollistaa kapasiteetiltaan 600 000 tonnia vuodessa tuottavan  tehtaan rakentamisen Kainuuseen.

Samalla on myönnetty luvat toiminnan edellyttämään vedenottoon sekä vedenotto- ja viemäriputkien rakentamiseen.

Oulujärveen johdettavan puhtaan jäähdytysveden aiheuttama lämpöpäästö on rajattu merkittävästi hakemuksessa esitettyä pienemmäksi. Oulujärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle on määrätty hakemuksessa esitettyä päästötasoa selvästi tiukemmat raja-arvot.

Aluehallintoviraston mukaan määrätyillä päästöraja-arvoilla varmistetaan, että haitalliset vaikutukset Oulujärvessä jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Ilmaan johdettavien päästöjen osalta hiukkaspäästöjä ja haisevien rikkiyhdisteiden päästöjä koskevia raja-arvoja on tiukennettu hakemuksessa esitetystä. Tällä vähennetään toiminnasta Paltamossa aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa ja ilman laadun muutoksia.

Toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä on rajoitettu antamalla raja-arvo ympäristömelutasolle, jonka on alituttava lähimmillä asutuilla kiinteistöillä.

Kansainvälistä rahoitusta odotetaan Kainuuseen

– AVI:n päätös vahvistaa hankkeen uskottavuutta ja tekee mahdolliseksi myös kansainvälisen rahoituksen houkuttelemisen Kainuuseen. Valmistaudumme nyt hyvin luottavaisesti seuraaviin askelmerkkeihin, toteaa KaiCellin toimitusjohtaja Hannu Heikkinen.

Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi kertoo, että kunta seisoo vahvasti KaiCell tehdashankkeen takana.

– Kuitupuun paikallinen jalostus markkinaselluksi – tuote, jolla on suuret ja kasvavat globaaliset markkinat - tietäisi valtavaa piristysruisketta koko alueen taloudelle. Arviolta yli 200 miljoonan euron vuotuinen yhteiskunnallinen hyöty ei rajoitu metsätalouden toimijoihin, vaan nostaa välillisten vaikutusten kautta koko seudun hyvinvointia, kommentoi Ahoniemi.