Pa­lo­ase­ma pie­ne­nee

Raksilan kaava muuttuu, hälytyslähdöt vähenevät

Oulu
Ulkovisuaisointia. Jäähalli näkyy paloaseman takana. Näkymä Teuvo Pakkalan kadulta paloasemalle päin.
Ulkovisuaisointia. Jäähalli näkyy paloaseman takana.
Ulkovisuaisointia. Jäähalli näkyy paloaseman takana.
Kuva: Arkkitehdit Kontukoski Oy

Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle tulee nykyistä pienempi paloasema.

Tähän liittyvä, vireillä oleva kaavamuutos mahdollistaa Teuvo Pakkalan kadun tonttiliittymän siirron nykyistä pohjoisemmaksi sekä kaava-alueen maankäytön ja liikenteen järjestelyt.

Uusi paloasema sijoitetaan hätäkeskuksen rakennuksen eteläpuolelle. Rakennuksen kalustosiipi rajaa Raksilan raittia.

Hälytysajoneuvoliikenne suunnataan suoraan Teuvo Pakkalan kadulle.

Henkilökunnan pysäköintialue tulee uudisrakennuksen pohjoispuolelle, Pikkukankaantien varteen.

Koko paloaseman ja hätäkeskuksen alue aidataan. Nykyisen tontin itäosa voidaan vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen istuttaa viheralueeksi.Uimahallin ja jäähallin pysäköintialue ei edes tilapäisesti laajene vapautuvalle tontinosalle, koska se kuormittaisi Teuvo Pakkalan katua.

12 mielipidettä

Paloaseman tonttia ja ympäröiviä katu- ja puistoalueita koskevan kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä alkuvuodesta.

Suunnitelmaan tuli 12 mielipidettä. Huolta kannettiin nykyisen paloseman kellarissa olevan ampumaradan kohtalosta.

Kaavamuutoksen yhteydessä ei oteta kantaa harrastetiloihin. Harrastetilat eivät kuitenkaan sisälly kaupunginhallituksen toissavuotiseen hankintapäätökseen, sanoo kaavoitusarkkitehti Antti Määttä Oulun kaupungilta.

Palautetta tuli myös pelastustoiminnan melu- ja tärinähaitoista.

Linnanmaan keskuspaloaseman toteuduttua paloautojen lähtöjen määrä vähenee Raksilassa neljänneksellä. Hälytyksiin lähtevien raskaiden ajoneuvojen määrä vähenee pelastuslaitoksen arvion mukaan vuositasolla 3 000:sta 1 800:een.

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston ja päivitetyn OAS:n nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaehdotus valmistuu vuodenvaihteessa.

NÄIN RAKENNETAAN

Oulun kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2018, että pääpaloasema tulee Linnanmaalle Elektroniikkatien Haukiputaantien puoleiseen päähän ja pieni paloasema sijoitetaan Raksilaan nykyisen keskuspaloaseman tontille.

Hankintakilpailun voittanut, yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoittaja Hemsö rakennuttaa paloasemat ja vuokraa ne Oulun kaupungille 25 vuodeksi. Investoinnin arvo on yli 25 miljoonaa. Paloasemien käyttäjänä toimii Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Hemsön kanssa urakkasopimuksen tehnyt Peab rakentaa paloasemat: Linnanmaalle ensi kesäksi noin 6 400 bruttoneliötä ja Raksilaan alkuvuodeksi 2023 vajaat 2 700 bruttoneliötä.