Mainos

Ovatko lai­na­saa­ta­vien me­ne­tyk­set vä­hen­nys- kel­poi­sia?

Voiko tuloverolain (TVL) mukaan verotettu osakeyhtiö vähentää lainasaatavan alaskirjauksen verotettavasta TVL-tulostaan verovuonna 2019, entä 2020 tulolähde muutoksen myötä?

Petteri Ruotoistenmäki OTK, Talvea Oy
Petteri Ruotoistenmäki OTK, Talvea Oy

Voiko tuloverolain (TVL) mukaan verotettu osakeyhtiö vähentää lainasaatavan alaskirjauksen verotettavasta TVL-tulostaan verovuonna 2019, entä 2020 tulolähde muutoksen myötä?

TVL:n mukaan saatavien menetykset eivät ole vähennyskelpoisia, jollei niitä poikkeuksellisesti käsitellä tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina. Liitynnän yhtiön omaan tulonhankintaan tulee tällöin olla vahva.
Verovuodesta 2020 lähtien mm. osakeyhtiöt (ks. HE 257/2018 ja lait 308-313/2019 sekä verohallinnon ohje 3.7.2019) verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan muustakin kuin nimenomaisesta EVL-toiminnastaan. Tällöin tulonhankintaan liittyvien saatavien alaskirjaukset voivat olla vähennyskelpoisia EVL-tuloista myös menetyksinä.
Lainmuutos tuo laajennuksia myös mm. tappioiden vähennettävyyteen ja konserniavustuksen käyttömahdollisuuteen. Tilikauden jatkaminen 2020 puolelle voi olla yksi verosuunnittelukeino.