Mainos

Oulusta yri­tys­ten ar­von­luon­nin mal­li­paik­ka

Tätä kirjoittaessa Säätytalossa ovat käynnissä hallitusneuvottelut, joista toivottavasti tulee yrittäjien arkea helpottavia sekä kasvun ja sitä myöten työllistämisen mahdollistavia päätöksiä.

Juha Ala-Mursula BusinessOulun johtaja
Juha Ala-Mursula BusinessOulun johtaja

Tätä kirjoittaessa Säätytalossa ovat käynnissä hallitusneuvottelut, joista toivottavasti tulee yrittäjien arkea helpottavia sekä kasvun ja sitä myöten työllistämisen mahdollistavia päätöksiä.

Talouskasvu on mahdollistanut usean yrityksen kasvun. Rahoitusammattilaisten mukaan yritysten talouskunto on parantunut, samoin arvostukset ovat nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana. Toisaalta ilmassa on merkkejä kasvun taittumisesta ja seuraavan vuoden talouskasvun maltillisuudesta.

Oulun elinkeinoelämän toimenpideohjelma tehtiin syksyllä 2018. Siinä nousee esille kolme kokonaisuutta, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kasvun olemassa olevissa yrityksissä sekä uusien liiketoimintojen aloittamisen.

Alustatalouden kehittyminen ja uudet teknologiset ratkaisut lisäävät palvelutalouden mahdollisuuksia laajentua uusille toimialueille. Viime vuosien aikana eniten uusia työpaikkoja onkin syntynyt palvelutalouteen, ja palvelutalouteen syntyy koko ajan uusia ammattikuntia. Digitaaliset kanavat, pilvipalvelut ja etäyhteydet mahdollistavat liiketoiminnan harjoittamisen laajalla maantieteellisellä alueella, kun käytössä on toimiva, hyvin testattu konsepti. Myös kuluttajat ovat tottuneet hankkimaan palveluja sen sijaan, että tekisivät kaiken itse. Oulussa on lukuisia yrityksiä, jotka ovat kasvaneet todella nopeasti perinteiseen alaan tuodulla palvelumallilla – esimerkkeinä uudet autokauppakonseptit, jotka ovat kasvaneet ja laajentunet nopeasti.

Hyvin läheisesti palvelutalouteen liittyy elämystalous. Matkailijat hakevat yksittäisen kohteen tai maiseman lisäksi elämyksiä liittyen ruokailuun, luontoon, liikkumiseen ja kädentaitojen kokeiluun, mielellään itse osallistuen. Menestyvät kauppakeskukset ovat jatkossa entistä enemmän elämyskeskuksia, joissa perinteisen kaupan lisäksi on paljon kiinnostavia sisältöjä liittyen esimerkiksi henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, kulttuuriin ja museoihin.

Yrityksen lisäarvon toteutus on kaiken liiketoiminnan, kannattavuuden ja arvonluonnin perusta. Oululla on monipuolisena, edistyksellisenä ja sopivan kokoisena kaupunkina mahdollisuus toimia roolimallina uusille yrityksille, jotka yhdistävät uudella tavalla teknologiat ja liiketoimintamallit. Oulusta on mahdollisuus tehdä arvonluonnin mallipaikka! Nopeaa kasvua ovat mahdollistaneet mm. pitkä perinne yhdistää terveyttä ja elektroniikkaa sekä uudet liiketoimintamallit, esimerkkinä Uros, joka yhdistää viimeisimmät teknologiat hienosti hyvin mietittyyn liiketoimintamalliin.

Talvella Hallituskadulle avattavan uuden yhteisöllisen yritysten, työnhakijoiden, opiskelijoiden ja elinkeinotoimijoiden fyysisen kohtaamispaikan tavoitteena on edistää edellä mainittujen kokonaisuuksien kehitystä. Katutasoon sijoittuva, kaikille avoin BusinessAsema tuo eri toimijoiden yritys- ja työllisyyspalvelut helposti saavutettaviksi nykyaikaisia työkaluja ja toimintamalleja hyödyntäen. BusinessAsema toimii koko maakunnan elinkeinoelämän tarpeita palvelevana ympäristönä.

Uudistuminen on välttämätöntä, jotta pystymme säilyttämään kilpailukykymme. Rakentavaa vuoropuhelua uusista mahdollisuuksista elinkeinoelämän toimijoiden kanssa siis tarvitaan myös jatkossa.