Liikenne: Useat ket­ju­ko­la­rit lait­toi­vat Oulun ja Kem­pe­leen lii­ken­teen se­kai­sin

Mielenterveys: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la toi­vo­taan apua kesällä avat­ta­vas­ta syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta

Luitko jo tämän: Nyt puhuu Kärp­pien pu­heen­joh­ta­ja Heikki Kont­sas, mutta hen­ki­lös­tö­vaih­dok­sis­ta hän vai­ke­nee

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulussa on pulaa kou­lu­psy­ko­lo­geis­ta – virkoja on auki, mutta te­ki­jöi­tä ei löydy

Lain mukaan kunnan on tarjottava koulupsykologipalvelut niin esikoululaisille, peruskoululaisille kuin toisen asteen opiskelijoillekin.
Lain mukaan kunnan on tarjottava koulupsykologipalvelut niin esikoululaisille, peruskoululaisille kuin toisen asteen opiskelijoillekin.
Kuva: Freepik.com

Oulussa on pulaa koulupsykologeista. Virkoja on auki, mutta tekijöitä ei tahdo löytyä.

Tilanne on johtanut lasten ja nuorten oppimiseen liittyvien psykologisten tutkimusten ruuhkautumiseen ja palveluja on jouduttu ostamaan yksityiseltä sektorilta.

Oppilashuollon palvelupäällikkö Tuula Takalo myöntää, että toiset koulut kärsivät tilanteesta enemmän kuin toiset.

– Kyllähän vastuualueen psykologin puuttuminen heijastuu psykologityön täysipainoiseen saatavuuteen kyseisillä kouluilla.

Kriisiajan saa heti

Takalo kertoo, että henkilöstövajetta pyritään korjaamaan työskentelemällä mahdollisuuksien mukaan yli tiimi- ja koulutusasterajojen.

– Koulupsykologipalveluja tarvitsevien lasten ja perheiden asioita hoidetaan yhä useammin moniammatillisesti. Tukea on siis saatavilla myös verkoston muilta jäseniltä kuten koulukuraattoreilta.

Psykologivajeesta huolimatta akuuteille kriisiasioille pyritään järjestämään aika pääsääntöisesti aina samalle tai seuraavalle päivälle.

– Ei niin kiireellisissä asioissa tapaamisaika pystytään järjestämään tällä hetkellä keskimäärin 1–3 viikon kuluessa, mutta jatkotapaamisten aikavälit venyvät pitemmälle.

Virkoja auki

Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluissa oli vastikään avoinna peräti seitsemän vakinaista ja neljä määräaikaista koulupsykologin virkaa. Avoinna olevista tehtävistä saatiin täytettyä vain kolme.

– Kolme näistä viroista oli juuri ennen joulua perustettuja uusia virkoja ja ovat siis lisäys nykyiseen henkilöstön vakiokokoonpanoon, Takalo kertoo.

Tällä hetkellä Oulun kaupungin palkkalistoilla on yhteensä 35 koulupsykologia. He hoitavat tiiviissä yhteistyössä 35:n koulukuraattorin kanssa vuosittain noin viidentuhannen yksittäisen oppilaan tai opiskelijan asiaa.

– Tällä hetkellä kaupungilla on avoinna kuusi vakinaisesti täytettävää ja pari määräaikaista sijaisuutta, Takalo sanoo.

Hän kertoo koulupsykologien rekrytoinneissa olleen haasteita jo vuosia. Erityisesti määräaikaisten tehtävien täyttäminen on ollut ongelmallista.

– Yksityissektori tuntuu kiinnostavan psykologeja kuntasektoria enemmän, Takalo sanoo.

Hän toivoo Oulun yliopiston saaman psykologian pääaineen koulutusohjelman tuovan lähivuosina koulupsykologien rekrytointiongelmaan helpotusta koko Pohjois-Suomen alueelle.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tukena lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta ja apua edellyttävissä koulunkäyntiin, opiskeluun tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa.

Psykologityön keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä.

Tarvittaessa koulupsykologi arvioi oppimisen ja koulunkäynnin valmiuksia ja osallistuu pedagogisen tuen suunnitteluun moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä huoltajien kanssa.

Koulupsykologi osallistuu myös koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lain mukaan kunnan on tarjottava psykologin palvelut esikoululaisille, peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.