Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Oulussa jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rin­ne­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ti­lai­suus – taus­tal­la ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen lak­kaut­ta­mi­nen lä­hi­vuo­si­na

Oulun Lääninhallitustalossa järjestetään ensi viikon tiistaina Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen perustamistilaisuus.

Perustamistilaisuus alkaa kello 14.30 kahvitarjoilulla. Kello 15 järjestetään juhlatilaisuus ja kello 16 alkaa perustamiskokous, johon osallistuu muun muassa veteraanijärjestöjen, kuntien, seurakuntien, maanpuolustusjärjestöjen ja perinnetyötä tekevien yhteisöjen edustajia.

Perinneyhdistyksen perustamisen taustalla on valtakunnallisissa veteraanijärjestöissä ja niiden alueellisissa ja paikallisissa yhteisöissä käynnissä oleva rakennemuutos. Veteraanijärjestöjen toiminta lakkautetaan muutaman vuoden kuluessa, jonka jälkeen maakuntiin perustettavat perinneyhdistykset tulevat huolehtimaan sotien 1939–1945 ja veteraanisukupolven perinteiden vaalimisesta.

Lisäksi perinneyhdistykset jatkavat veteraanien, puolisoiden ja leskien tukityötä niin pitkään, kun sille on tarvetta.