Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Ou­lun­sa­lon kaa­va­vah­vis­tus rat­kai­see Vi­hi­luo­don­tien pulmat

Kaksi kuntalaista on lähettänyt Kempeleen kunnalle kirjeen, jossa he esittivät huolestumisensa Vihiluodontien liikenteestä.

Kaksi kuntalaista on lähettänyt Kempeleen kunnalle kirjeen, jossa he esittivät huolestumisensa Vihiluodontien liikenteestä. Vuonna 2001 tehdyn tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelman ongelmalistalla sijalla 12, listaus tehtiin mainintojen perusteella.

Ympäristölautakunta ilmoitti vastauksenaan aloitteentekijöille, että kun Vihikarintie on rakennettu Kempeleentielle saakka, uusi tie tulee vähentämään liikennettä Vihiluodontieltä. Tieyhteys toteutuu sen jälkeen kun Oulunsalon kunta on rakentanut tien Oulunsalon puolelle tulevan osan.

Vihiluodontie on valtion hallinnassa oleva yleinen tie, jota ei verovaroin rakennettuna voi sulkea yleiseltä liikenteeltä. Tiehallinto vastaa tien kunnossapidosta ja korjauksista.

Vihiluodontie on vanha, historiallinen kylänraitti, joka halutaan säilyttää alkuperäisessä muodossaan, minkä vuoksi sen varteen ei haluta rakentaa erillistä kevyen liikenteen väylää. Liikenteenvalvonta kuuluu poliisille, kun myös nopeusrajoitusten noudattamisen seuraaminen. Kuka tahansa kansalainen voi pyytää poliisia valvomaan liikennettä, mikäli hän havaitsee rikkomuksia tai piittaamattomuutta.Yritystoiminnan
tarpeet selvittämättä


Ympäristölautakunta lähetti asian tiedoksi myös kunnanhallitukselle, joka lähestyi kirjeitse Oulunsalon kuntaa Vihikarin tien rakentamisesta. Oulunsalon kunnanhallitus antoi 12. tammikuuta pitämässään kokouksessa Kempeleen kunnanhallitukselle selvityksen, jonka mukaan tien rakentaminen edellyttää vahvistettua asemakaavaa.

Alue, jolle asemakaava pitäisi laatia, on yksityisen omistuksessa. Alue liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka käsittää Kempeleen rajan, Kempeleentien ja Lentokentäntien rajaaman alueen.

Alueen asemakaavoituksen tarkistaminen ja mahdollinen laajentaminen on vireillä, mutta se liittyy alueelle suunniteltuun yritysrakentamiseen, joka ei tällä hetkellä ole ajankohtaista. Asemakaavaa on tarkoitus viedä eteenpäin vasta sitten, kun yritystoiminnan tarpeet ovat varmistuneet.

Näillä näkymin alueen asemakaavoitus alkaa aikaisintaan vuonna 2004 ja tien rakentaminen riippuu sen etenemisestä. Kempeleen kunnanhallitus merkitsi Oulunsalon kunnanhallituksen selvityksen tiedoksi maanantaisessa kokouksessaan.