Sisäilma: Töissä sai­ras­tu­nut ou­lu­lais­po­lii­si voitti yk­si­näi­sen tais­te­lun­sa

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Luitko jo tämän: Saija Tarkin upea jää­kiek­ko­ura oli tahdon, ai­ka­tau­lu­tuk­sen ja luo­vuu­den mes­ta­ri­teos

Oulun yli­opis­ton uusi pro­jek­ti tutkii ja ke­hit­tää kriit­tis­tä vi­ran­omais­vies­tin­tää – ta­voit­tee­na hyö­dyn­tää 5G-verk­ko­ja

Uusi Oulun yliopistossa aloitettu PRIORITY-projekti tutkii ja kehittää viranomaisille ja etäyrityksille suunnattuja kriittisen viestinnän vaihtoehtoja.

Uusi Oulun yliopistossa aloitettu PRIORITY-projekti tutkii ja kehittää viranomaisille ja etäyrityksille suunnattuja kriittisen viestinnän vaihtoehtoja.

Projekti keskittyy muun muassa laajakaistapalveluihin syrjäseuduilla ja viestinnän turvallisuuteen.

Tavoitteena on täydentää nykyisiä puhe- ja viestintäpalveluja laajakaistan dataominaisuuksilla hyödyntämällä kaupallisia langattomia 4G- ja 5G-verkkoja. 

Kriittisen viestinnän merkitys korostuu esimerkiksi kyberhyökkäysten ja terrorismin uhkia torjuttaessa.

– Odotamme monenlaisia tuloksia. Tärkeimpiä ovat tekniset ratkaisut, joita kehitetään edelleen tuotteiksi sekä uudet ja kehittyneet kriittisen viestinnän ekosysteemit. Niiden avulla voidaan kasvattaa osallistujien kansainvälistä liiketoimintaa ja nostaa julkisten viranomaisten viestintä seuraavalle tasolle, sanoo kaksivuotisen projektin koordinaattori Harri Posti Oulun yliopistosta tiedotteessa.

– Olemme todistamassa maailmanlaajuista ajattelutavan muutosta julkiseen turvallisuuteen liittyvässä viestinnässä ja toiminnassa. Muutoksen tärkeimmät mahdollistajat ovat mobiili laajakaistaviestintä ja valtavirran ICT-tekniikat. Lisäksi yhteisöjen turvallisuutta haastavat uudet uhat kuten terrorismi, ympäristöongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja jopa siviilikonfliktit, Posti toteaa.

Toistaiseksi julkiseen turvallisuuteen liittyvä viestintä on perustunut TETRAn ja Tetrapolin kaltaisiin tekniikoihin. Tulevaisuudessa niitä täydennetään ja korvataan 5G-mobiilitekniikoilla. Kyseessä ei ole vain taustalla olevan langattoman tekniikan muutos vaan koko ekosysteemin uudistuminen.

– Kaikki ajankohtaiset ICT-tekniikat ovat mukana siirtymävaiheessa, johon liittyy älylaitteita ja sovelluksia, analytiikkaa ja tekoälyä, teollinen internet, droneja ja paljon muuta. Kuten tiedämme, 5G muuttaa yhteisöjä enemmän kuin kahden aiemman sukupolven verkot yhteensä. Julkisen turvallisuuden takaajilla, kuten poliisilla sekä palo- ja pelastustoimella, on erityisvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin kuluttajien tai yrittäjien vaatimukset, Posti tarkentaa.