Rikosepäilyt: Haa­pa­jär­ven kär­ki­po­lii­tik­koa epäil­tiin myös tör­keäs­tä vir­ka­ri­kok­ses­ta

Asuntomurrot: Oulussa mur­tau­dut­tiin aamulla oma­ko­ti­ta­loon Kor­ven­ky­läs­sä

Luitko jo tämän: Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pääkirjoitus

Oulun yli­opis­ton kam­pus­ky­sy­myk­ses­sä pallo on taas kau­pun­gil­la, jonka on syytä kuun­nel­la kes­kei­sen kump­pa­nin toi­vei­ta

Keskustelu Oulun yliopiston toimintojen sijoittumisesta ryöpsähti keväällä 2020, kun yliopisto kertoi suunnitelmasta siirtää yliopiston pääkampus keskustaan. Suunnitelman tarkempana  sisältönä oli kampuksen rakentaminen Raksilaan tontille, jossa nyt sijaitsevat Prisma ja Citymarket.

Suunnitelma tunnetusti kariutui kaupunginvaltuuston torjuvaan kantaan. Yliopiston johdon arvioihin ei luotettu.

Taustalla kampuskysymys on pysynyt vireillä. Kuten tiistain Kaleva kertoi, uudessa yliopiston strategiassa linjataan, että opinahjo haluaa sijoittua yhdelle mahdollisimman yhtenäiselle kampusalueelle.

Oulun kaupunki selvittää nyt uuden kampuksen vaikutuksia kaupunkirakenteeseen sekä kampuksen sijoittumisvaihtoehtoja. Kuten Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toteaa, yliopisto odottaa, mitä kaupunki tarjoaa.


Linnanmaan kampus on rakennettu usean vuosikymmenen aikana. Kirkkaista väreistään tunnettu vanhin osa alkoi nousta 1970-luvun alussa. Arkistokuva.
Linnanmaan kampus on rakennettu usean vuosikymmenen aikana. Kirkkaista väreistään tunnettu vanhin osa alkoi nousta 1970-luvun alussa. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Sitä voi pitää varmana, että Raksilan markettialue ei enää nouse pöydälle.

Sen sijaan useammankin euron voisi panna sen vaihtoehdon taakse, että esiin nousee yhtenäisen kampuksen luominen Kontinkankaan suuntaan. Siellä sijaitsevat jo yliopiston lääketieteellinen sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta.

Alueelta vapautuu melkoisesti rakennusmaata, kun yliopistosairaalan vanhat rakennukset pusketaan nurin uusien valmistuttua.

Varmaa on myös se, että teemasta nousee taas kiivas mielipiteenvaihto. Se aiempi ei ollut kunniaksi Oulun akateemiselle yhteisölle eikä monille muillekaan osallistujille.


Ärtymystä on jo herättänyt se, että kerran kaupungin päätöksenteossa kaatunut asia nousee taas esiin. Uusi valtuusto kuitenkin valitaan ensi vuoden keväällä, ja sen näkemys voi olla toinen kuin nykyisen.

Yliopiston toimintaa voi asiassa pitää loogisena. Ne keskeiset seikat, joilla keskustakampusta perusteltiin, ovat ennallaan: yliopiston on huolehdittava vetovoimastaan erityisesti hakuikäisten nuorten silmissä, ja Linnanmaan ikääntyvällä suurkampuksella on edessä jatkuvat kalliit peruskorjaukset.

Eniten pohdintaa aiheuttava kysymys Linnanmaalta lähdössä olisi se, mitä tapahtuisi yliopiston, teknologiayritysten ja VTT:n yhteistyölle. Näkemykset tästä menevät ristiin.

Se kannattaa huomata, että yliopiston hallitus antoi viime helmikuussa uuden kampuksen luonnille pitkän, 25 vuoden siirtymäajan. Sen tiedon luulisi keventävän henkilökunnan ja Linnanmaalle panostaneiden yritysten sekä esimerkiksi asuntosijoittajien ja toimitilojen vuokraajien huolia.

Yliopiston tärkein tehtävä on huolehtia korkeatasoisesta tutkimuksesta ja opetuksesta ja taata näille mahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen. Tilojen on tuettava tuon tehtävän toteutumista.