Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon lak­kaut­ta­mi­ses­ta tehty tut­kin­ta­pyyn­tö oi­keus­kans­le­ril­le

Oulun yliopistossa sijainnut eläinmuseo sulki ovensa joulukuun alussa viime vuonna. Oikeuskanslerille on nyt tehty tutkintapyyntö museon lakkauttamisesta.

Oulun yliopiston eläinmuseo sulki ovensa viime vuoden lopulla.
Oulun yliopiston eläinmuseo sulki ovensa viime vuoden lopulla.
Kuva: Teija Soini

Oulun yliopistossa sijainnut eläinmuseo sulki ovensa joulukuun alussa viime vuonna. Oikeuskanslerille on nyt tehty tutkintapyyntö museon lakkauttamisesta.

Tutkintapyyntö on tehty Oulun yliopiston johdon toiminnasta eläinmuseon lakkauttamisen ja museoaineiston pilkkomisen vuoksi. Osa museon aineistosta hävitettiin sulkemisen yhteydessä.

Tutkintapyynnön on allekirjoittanut seitsemän henkilöä. Heidän mukaansa yliopiston hallinto on rikkonut hyvän hallinnon periaatetta.

Tutkintapyynnössä pyydetään selvittämään muun muassa se, onko Oulun yliopiston hallituksella ja rehtorilla oikeus olla käsittelemättä heille tehtyjä esityksiä, olla vastaamatta yhteydenottoihin ja kieltäytyä kansalaisten ja kaupunginvaltuutettujen tapaamisesta.

Allekirjoittaneet kysyvät lisäksi, onko yliopiston johdolla oikeus tahallaan levittää virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa julkisuudessa ja suppeamman piirin keskusteluissa. Myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen menettelyn laillisuus ja asianmukaisuus pyydetään selvittämään.

Tutkintapyynnön allekirjoittivat: Esa Borén, Veikko Ervasti, Ritva Kangasperko, Juha Markkola, Esteri Ohenoja, Elna Stjerna ja Risto Tornberg.