Oulun yli­opis­to mukaan ark­tis­ten aluei­den me­tal­lien 3D-tu­los­tus­hank­kee­seen

Neljän maan yhteishankkeessa ovat mukana Suomesta Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) –tutkimusryhmä ja Filtra Group Oy.

Arktisella alueella toimivien teollisuusyritysten osaamista ja liiketoimintaa ryhdytään vahvistamaan metallien 3D-tulostamisen avulla. Menetelmällä arvioidaan olevan mahdollista avata paikalliselle metalliteollisuudelle uusia tuotteita ja markkinoita sekä saavuttaa kilpailukykyiset tuotekustannukset vähäisellä ekologisella jalanjäljellä. 

Neljän maan yhteishankkeessa ovat mukana Suomesta Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) –tutkimusryhmä ja Filtra Group Oy. 

Tänä syksynä alkavan hankkeen tavoitteena on lisätä alueen metallialan yritysten tietoisuutta ja osaamista metalliosien 3D-tulostamisesta. Tarkoitus on nykyaikaistaa alueen teollisuutta, kehittää niiden kilpailukykyä, tuotannon ympäristöystävällisyyttä sekä alueen työllisyyttä. 

Metallien 3D-tulostus on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava tuotantotekniikan alue. Sen omaksuminen pohjoisten alueiden valmistavassa teollisuudessa on ollut selvästi hitaampaa kuin muualla. 

Hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan toteuttajaa Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä.

Lapin Liitto on myöntänyt hankkeelle runsaan miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen koordinaattorina toimii Luulajan teknillinen yliopisto, jonne on tarkoitus hankkia myös pohjoisen alueen toinen metallien 3D-tulostin.