Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Oulun vuoden 2025 asun­to­mes­su­jen suun­nit­te­lu­kil­pai­lun työt val­mis­tui­vat

Ehdotuksissa rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta Hartaanselän poikki uudeksi Oulun maamerkiksi.

Hoijakka-ehdotuksen havainnekuva Hartaanrannan torilta.
Hoijakka-ehdotuksen havainnekuva Hartaanrannan torilta.

Ehdotuksissa rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta Hartaanselän poikki uudeksi Oulun maamerkiksi.

Vuonna 2025 Oulussa järjestettävien asuntomessujen suunnittelukilpailutyöt ovat valmistuneet ja asetetaan kaupunkilaistenkin nähtäville ja äänestettäviksi Ympäristötalolle sekä Internetiin. Kaikissa neljässä työssä messualueelle Hartaanselälle rakennetaan kevyen liikenteen silta. Myös erikoisen mallinen kaupunginvarikko on kaikissa suunnitelmissa määrä säilyttää, ja sille on ajateltu yhteisöllistä käyttöä.

Katso kuvia suunnittelutöistä.

Suunnitelmien nimet ovat Hoijakka, Delta Living Labit, Pietarin kalansaalis ja Western Stars, joiden takana ovat arkkitehtitoimistot tai yhteenliittymät Arkkitehtitoimisto Ajak, Muuan Oy, Mandaworks Ab ja Arkkitehdit Anttila ja Rusanen. Kilpailun ratkaiseville tuomareille ei kerrota, mikä toimisto on minkäkin työn tehnyt.

Vaikka kuntalaiset saavat äänestää, mikä töistä heitä miellyttää eniten, tuomaristo valitsee mielestään parhaan ja julistaa kilpailun voittajan 18. joulukuuta. Työt ovat nähtävillä ja äänestettävissä Oulun kaupungin sivuilla ja Ympäristötalon aulassa 13.11.- 20.12. Solistinkatu 2:ssa.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki kiittää töitä siitä, että niissä on huomioitu kevyen liikenteen sillan tarve nykyisen varikon länsipään kohdilta Hartaansillan yli toiselle puolelle.

– Se on tosi jännä maamerkki, jollaista tarvitaan Oulussa, eikä se maksaisikaan kovin paljon. Toinen merkillepantava huomio on hänen mielestään asuntorakentamisen määrä. Jokaisen työn perusteella alueelle olisi tulossa noin 2 500 asukasta lisää.

Suunnitelmat kattavat laajan alueen Hietasaaren sillasta keskustaan päivän Hartaanselän molemmin puolin. Varsinainen asuntomessualue tulee olemaan pienempi, ja se rajataan tarkemmin voittajatyön ratkettua.

Asuntomessujen suunnittelukilpailuun kutsuttiin 30 toimistoa tai suunnitteluryhmää, joista neljä valittiin jatkoon suunnittelemaan ehdotuksensa. Vaikka yksi valitaan joulukuussa voittajaksi, alueen lopullisessa toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös muita ehdotuksia.