Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­da­saa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: avo­hak­kuut saavat jatkua – Osa katsoo, että metsien suojelu menee liian pit­käl­le

Oulun vaalipiirin kansanedustajat yhtyvät laajasti valiokuntamietintöön, joka esittää hylättäväksi kansalaisaloitteenvaatimuksen valtion metsiä koskevasta avohakkuukiellosta.

Pudasjärven ja Posion alueella sijaitsevilla Osaran aukeilla toteutettiin laajat avohakkuut sotien jälkeen. Vuosikymmenien saatossa metsä on kasvanut niin hyvin takaisin, että osalle alueesta on tehty uusia avohakkuita.
Pudasjärven ja Posion alueella sijaitsevilla Osaran aukeilla toteutettiin laajat avohakkuut sotien jälkeen. Vuosikymmenien saatossa metsä on kasvanut niin hyvin takaisin, että osalle alueesta on tehty uusia avohakkuita.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun vaalipiirin kansanedustajat yhtyvät maa- ja metsätalousvaliokunnan esitykseen hylätä Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen lakimuutosvaatimukset.

Asiaa koskevaan kyselyyn vastasi maanantaiaamuun mennessä kolmetoista vaalipiirin 18:sta kansanedustajasta. He kaikki tukevat valiokunnan yksimielistä mietintöä.