Kalevan kisat: Oulun Py­rin­nön Laura Loponen aitoi SM-prons­sil­le

Terveys: Iho­syö­vis­tä va­ka­vim­man me­la­noo­man esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta ennuste on pa­ran­tu­nut

Oulun to­rin­ran­taan suun­ni­tel­laan 22-ker­rok­sis­ta tor­ni­ho­tel­lia – Terwa To­we­riin tulisi ho­tel­lin lisäksi asun­to­ja ja ko­kous­ti­lo­ja

Oulun kauppatorin, kirjaston ja teatterin viereen Vänmanninsaareen suunnitellaan 22-kerroksista tornihotellia, Terwa Toweria.

Terwa Toweriin on suunniteltu muun muassa asuntoja, hotelli ja toimistoja.
Terwa Toweriin on suunniteltu muun muassa asuntoja, hotelli ja toimistoja.
Kuva: JK-arkkitehdit

Oulun kauppatorin, kirjaston ja teatterin viereen Vänmanninsaareen suunnitellaan 22-kerroksista tornihotellia, Terwa Toweria.

Tällä kertaa rakennuttajana olisivat YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy, jotka ovat pyytäneet suunnitteluvarausta nykyisen pääkirjaston ja teatteritalon taakse. Rakennuttajat ja kaupungin yhdyskuntapalvelut tiedottavat asiasta torstaina.

Terwa Tower on ensi viikolla yhdyskuntalautakunnassa ja esitys on, että suunnitteluvaraus myönnetään. Tavoitteena on saada hotelli valmiiksi vuonna 2023. Hakijoiden tavoitteena on saada alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa hotellin sekä muiden oheistoimintojen toteuttamisen alueelle. Hotellin valmistuminen on tähdätty vuoteen 2023.

Suunnitteluvarausta haetaan 22.4.2022 saakka.

Videolla havainnekuvia Oulun torinrantaan suunnitellusta Terwa Towerista.
Video: JK-arkkitehdit

Tornin pinta-ala olisi noin 24 000 kerrosneliömetriä. Hotellin lisäksi siellä olisi toimisto-, ravintola- ja kokoustilaa, yhteisöllisiä coworking-työtiloja sekä yksityisomisteisia CitySuites-huoneistoja. Viime mainittuja ovat esimerkiksi kalustetut huoneistohotellit.

Ylimpään kerrokseen suunnitellaan kohtaamispaikkaa, josta olisi hulppeat näkymät yli koko Oulun, suistoon ja merelle.

Rakennuksen ja Meritorin alle suunnitellaan pysäköintihallia.

Matalammassa osassa olisi merivesialtaita.

Hotellissa 200 huonetta

Terwa Toweriin sijoittuva hotelli toimisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan kymmenessä kerroksessa ja siinä olisi noin 200 huonetta.

CitySuites majoitusta olisi kahdeksassa kerroksessa, yhteensä noin 100 huoneistoa.
Kokouskeskuksessa olisi suistonäkymillä varustetut kokoustilat ja luentosali. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja yhdistettävyyteen.

Hotelli olisi korkeudeltaan 80 metriä eli paria metriä matalampi kuin Stora Enson punainen soodakattila Nuottasaaressa, joka tällä hetkellä on Oulun korkein rakennus. Keskustan korkein rakennus on Valkea, se on asuinkerroksineen hieman vajaa 54 metriä.

Vänmanninsaaren asemakaavassa on jo varaus 22-kerroksiselle tornille, mutta asemakaavanmuutosta tarvitaan, koska hotellin toiminnot vaativat myös matalaa levittäytymistä maan tasossa ja rakennusoikeutta havitellaan yli kaksi ja puoli -kertaisesti kaavan salliman määrän.