Oulun kau­pun­ki lo­pet­taa avo­pal­ve­lu­jen oston Pal­ve­lu­sää­tiöl­tä – taus­tal­la sääs­tö­pai­neet

Oulun kaupunki on ostanut avopalveluja Oulun Palvelusäätiöltä vuodesta 1999 saakka. Säätiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa irtisanomisen vuoksi.

Kaupunki irtisanoo sopimuksen säästösyistä.
Kaupunki irtisanoo sopimuksen säästösyistä.
Kuva: Annika Ollanketo

Oulun kaupunki on ostanut avopalveluja Oulun Palvelusäätiöltä vuodesta 1999 saakka. Säätiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa irtisanomisen vuoksi.

Oulun kaupunki lopettaa vanhustyön avopalvelujen oston Oulun Palvelusäätiöltä. Kaupunki irtisanoo sopimuksen säästösyistä. Ostot päättyvät vuoden 2020 lopussa. Hyvinvointilautakunta päätti asiasta viime viikolla.

Kaupunki on ostanut säätiöltä vanhustyöhön liittyviä palveluja vuodesta 1999 alkaen. Irtisanottavien avopalvelujen kustannus on tänä vuonna kaupungille yli 900 000 euron luokkaa.

Kaupungin päätös vaikuttaa Palvelusäätiön toimintaan ja talouteen jonkin verran, säätiön toiminnanjohtaja Tiina Korhonen kertoo.

– Toimintatapoja joudutaan muuttamaan, palveluja pitää tuottaa eri tavalla kuin ennen.

Korhonen ei vielä osaa sanoa, mitä muutoksia toimintaan on odotettavissa.

– Asiaa katsotaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Palvelusäätiön hallitus päättää muutoksista myöhemmin.

Palvelusäätiö tuottaa avopalveluja ikääntyville kaupunkilaisille. Niitä ovat muun muassa ennaltaehkäisevät toiminnat kuten muistiryhmät, liikunta- ja kuntosaliryhmät, vertaistukiryhmät ja lukupiirit.

Avopalveluja on annettu keskustan, Tuiran, Höyhtyän ja Rantakastellin palvelukeskuksissa sekä Sara Wacklin-kodissa.

Asiakaskäyntejä oli Korhosen mukaan viime vuonna noin 55 000.

Palvelusäätiö tuottaa kaupungille myös kotihoitoa, aterioiden kotiinkuljetusta, tehostettua palveluasumista ja vuokrauspalvelua. Niiltä osin toiminta jatkuu.

Vanhusväestö lisääntyy Oulussa jatkuvasti ja palvelutarpeet kasvavat. Kaupunki aikoo jatkossa keskittää resurssit lakisääteisiin palveluihin, joihin avopalvelut eivät kuulu.

Kaupunki ei hanki vastaavia palveluja myöskään muilta palvelujentuottajilta.

Samalla kaupunki valmistautuu mahdolliseen sote-uudistukseen, jonka jälkeen kunta ei toimisi enää palvelujen järjestäjänä.

Sote-uudistuksessa myös Palvelusäätiön asema muuttuisi. Kaupunki on ostanut avopalveluja säätiöltä ilman kilpailutusta säätiön niin sanotun in house-aseman perusteella.

Sote-uudistuksen jälkeen Oulun Palvelusäätiö rinnastettaisiin muihin palvelujen tuottajiin, kuten yksityisiin yrityksiin. Niihin pitää soveltaa normaaleja hankintasääntöjä kilpailutuksineen.

Palvelusäätiö harkitseekin toimintojensa yhtiöittämistä ja palvelujen uudelleen tuotteistamista.

Oulun palvelusäätiö

Palvelusäätiö tuottaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien asumis- ja oheispalveluja.

Säätiö ylläpitää palvelutaloja ja keskuksia sekä tehostetun palveluasumisen yksiköitä.

Säätiö tuottaa niissä hoito- ja huolenpitopalveluita sekä avopalveluina omatoimisuutta tukevia, toimintakykyä ylläpitäviä sekä kuntouttavia palveluita.