Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin syytä huo­mioi­da yrit­tä­jät pa­rem­min – yri­tys­myön­tei­nen il­ma­pii­ri on rat­kai­su­ha­kuis­ta ja nopeaa pal­ve­lua

Kalevan pääkirjoituksessa 15.2. kysyttiin, miten ihmeessä Business Oulu ei onnistu tehtävässään nykyistä paremmin, kun samaan aikaan muut kaupunkiseudut porhaltavat vetovoimassa pohjoisen keskuksen ohi.

Pääkirjoitus perustui Elinkeinoelämän keskusliiton kuntaranking-tutkimukseen, jossa verrataan kaupunkiseutujen toimintaympäristöjä paikallisten yritysten näkökulmasta. Oulun kaupunki oli 20 kaupungin vertailussa 12. ja Oulun seutu 25 kaupunkiseudun joukossa 18.