Mainos

Oulun Energia ra­ken­taa uutta ener­giaa kier­to­ta­lou­des­ta – ”Ha­luam­me kantaa kor­tem­me kekoon ja toimia vas­tuul­li­ses­ti"

Oulun Energia haluaa kantaa kortensa kekoon ilmaston ja ympäristön puolesta. Meneillään on erilaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on mennä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Oulun Energia -konserni haluaa olla kantamassa kortensa kekoon kaikkien yhteisissä ilmastotalkoissa. Yhtiön tärkeimpiä arvoja ovat vastuu ilmastosta, ympäristöstä ja ihmisistä.
Oulun Energia -konserni haluaa olla kantamassa kortensa kekoon kaikkien yhteisissä ilmastotalkoissa. Yhtiön tärkeimpiä arvoja ovat vastuu ilmastosta, ympäristöstä ja ihmisistä.

Oulun Energia -konsernissa eletään tällä hetkellä kiireistä aikaa. Ruskoon on valmistumassa lokakuussa uusi jätteiden lajittelulaitos ja loppuvuodesta Laanilaan valmistuu biovoimalaitos.

Uudet investoinnit ja voimalaitokset tähtäävät siihen, että Oulun Energian oma energiantuotanto on hiilineutraalia vuonna 2035.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että uusiutuvia energialähteitä pitää kasvattaa nopeammin, energiatehokkuutta on parannettava ja polttoainevalinnoissa on siirryttävä biopohjaisiin polttoaineisiin.

”Kaikista tärkeintä on, että ihmisille siirtyy sähköä ja kodit pysyvät lämpiminä. Sen takia tämä aikataulu on tehty niin, että meillä on tarpeeksi peliaikaa tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta hiilineutraaliustavoite on saavutettu vuonna 2035”, Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen sanoo.

Tulevaisuudessa hiilineutraalia energiaa

Oulun Energia haluaa olla ilmastotalkoissa vastuullinen suunnannäyttäjä. Konserni on menossa rohkeasti kohti toimivaa ja tehokasta kiertotaloutta.

Tavoitteena on, että kiertotalouden lisääminen luo paikallisesti uusia mahdollisuuksia, innovaatioita ja liiketoimintoja.

”Vastuullisuus on Oulun Energialle todella iso ja tärkeä asia, se on osa meidän arvoja ja ohjaa meidän toimintaamme kaikessa tekemisessä. Vastuullisuus on myös vastuullisuutta ilmastoa kohtaan – haluamme kantaa kortemme kekoon ja tehdä muutoksen niin, että se palvelee myös yhteiskuntaa”, Juntunen sanoo.

Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen kertoo, että yhtiö tutkii koko ajan uusia tapoja tuottaa sähköä ja lämpöä. Muutoksissa hyödynnetään digitalisaatiota.
Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen kertoo, että yhtiö tutkii koko ajan uusia tapoja tuottaa sähköä ja lämpöä. Muutoksissa hyödynnetään digitalisaatiota.

Kiertotalouden kehittäminen on alkanut vauhdikkaasti. Lokakuun aikana Ruskoon valmistuu uusi lajittelulaitos, jossa otetaan vastaan kaupan ja teollisuuden tuottamaa pakkausjätettä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Lajittelulaitoksessa huolehditaan, että kierrätettävät materiaalit, kuten metallit ja kuidut, tulevat uusiokäyttöön. Jätteet, joita ei voi kierrättää, käsitellään ja muutetaan energiaksi.

Lisäksi Laanilaan valmistuu loppuvuodesta uusi biovoimalaitos, jossa käytetään polttoaineena Ruskon lajittelulaitokselta saatavaa materiaalia.

”Samaan aikaan, kun meillä valmistuu uusia laitoksia, me tutkimme koko ajan uusia tapoja tuottaa sähköä ja lämpöä. Se on myös avain uusiin innovaatioihin ja uusiin tapoihin toimia. Hyödynnämme muutoksissa digitalisaatiota, joten uudet teknologiat ja innovaatiot näyttelevät muutoksissa keskeistä roolia”, Juntunen kertoo.

Kaukolämpöhanke tuo koteihin myös viilennystä

Oulun Energialla on myös kaukolämpöön liittyvä Karjasillan uusi hanke yhteistyössä Hartelan kanssa. Karjasillalle ollaan rakentamassa nykyaikaista kerrostaloaluetta, jonne luodaan uudenlainen älykäs energiajärjestelmä.

Uudessa energiajärjestelmässä hyödynnetään lämmityskaudella kaukolämpöverkoston paluulinjan energiaa lämpöpumppujen avulla. Paluulinjan energiaa ei ole aiemmin hyödynnetty asiakaskiinteistöjen lämmityksessä. Samoilla lämpöpumpuilla tuotetaan kesäaikainen viilennysenergia, missä syntyvä lauhde-energia käytetään esimerkiksi alueen rakennusten lämpimän käyttöveden valmistamiseen. Hankkeen avulla Ouluun voi rakentua kaukokylmäverkko.

Näin saadaan aikaan kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä energiaa, jonka hiilijalanjälki on pieni. Hanke on osa Oulun Energian hiilineutraaliustavoitetta.

Yksi Oulun Energian strategisista painopisteistä on vastuullisuuden lisäksi asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakkaan lähellä oleminen.

Oulun Energia siirsi huhtikuun alusta Oulun Sähkönmyynti Oy:n aiemmin hoitaman sähkönmyyntiliiketoiminnan usean suomalaisen energiayhtiön yhdessä perustamaan ja omistamaan valtakunnalliseen sähkönmyyntiyhtiö Oomi Energiaan.

”Oomi Energia pystyy vastaamaan paremmin kilpailuun sähkönmyyntimarkkinoilla ja panostamaan entistä enemmän asiakaspalveluun sekä tuote- ja palvelukehitykseen. Sähkönmyynti ja asiakaspalvelumme sijaitsevat jatkossakin Oulussa eivätkä ole häviämässä minnekään”, Juntunen kertoo.

Uusista innovaatioista, hankkeista ja tavoitteista syntyy uutta liiketoimintaa.

”Meidän ydintehtävämme ei silti ole muuttunut mihinkään, vaan perusta on edelleen energiantuotannossa ja lämmön ja sähkön jakelussa. Se, että me toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja luotettavasti on myös osa meidän ydintehtäväämme”, Juntunen sanoo.

”Meillä on takana jo yli 130 vuotta historiaa ja kaikilla näillä toimilla tähdätään siihen, että yhtiön positiivinen kehitys jatkuu myös tulevaisuuteen.”

Tutustu uuteen jätteiden lajittelulaitokseen osoitteessa https://www.oulunenergia.fi/oulun-energia/tietoa-oulun-energiasta/energiantuotanto/voimalaitokset/jatteiden-lajittelulaitos-edistaa-kiertotaloutta.

Tutustu Oulun Energian tuotteisiin ja palveluihin osoitteessa www.oulunenergia.fi.

Oulun Energia
  • Oulun Energia on perustettu vuonna 1889.
  • Työntekijöitä noin 300.
  • Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy.
  • Liikevaihto (2019) 322,3 M€
  • Liikevoitto (2019) 41,8 M€