Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas vaihtaa kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin, ko­koo­muk­ses­ta Oulun suurin val­tuus­to­ryh­mä

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ou­lu­joen ja Vuoksen ve­sis­tö­jen käyt­tö­ra­joi­tuk­set yhä voi­mas­sa

Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivoksen pohjoisen ja etelän suunnan vesistöissä on edelleen voimassa käyttörajoituksia.

Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivoksen pohjoisen ja etelän suunnan vesistöissä on edelleen voimassa käyttörajoituksia.

Ely-keskuksen mukaan pohjoisen suunnassa Oulujoen vesistöissä näyttää yhä siltä, että Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-allasvuodosta peräisin ovat aineet eivät ole kulkeutuneet Jormasjärveen. Jormasjärven vettä voidaan käyttää peseytymis-, uima- ja löylyvetenä rajoituksetta.

Voimassa on edelleen viime marraskuussa annettu käyttösuositus Oulujoen suunnassa Salmisenpuron, Salmisen, Kalliojärven, Kallijoen ja Kolmisopen alueiden osalta. Vesistöjen vettä ei tule käyttää talousvetenä tai virkistyskäyttöön, eikä niistä pyydettyä kalaa tule syödä.

Etelän suunnassa Vuoksen vesistöjen osalta ely-keskus sanoo, että kipsisakka-allasvuodosta peräisin olevia aineita ei ole päätynyt Laakajärveen. Kivijoella ja Laakajärven pohjoisosassa on kuitenkin voimassa huhtikuun lopussa annettu käyttösuositus, jonka mukaan tulee pidättäytyä veden talous- ja virkistyskäytöstä.

Vuoksen vesistön suunnassa sama käyttösuositus on voimassa Lumijoella, Ylä-Lumijärvellä, Lumijärvellä ja Kivijärvellä.

Suomessa ei muutenkaan suositella järvi- tai jokiveden käyttöä juoma- tai ruokavetenä.

Huhtikuussa Lumijokeen sekoittui maan pinnalla ollutta kalkkia tulvan vuoksi, mikä nosti joen pH-arvon väliaikaisesti erittäin suureksi. Veden pH on nyt pienentynyt, mutta se vaihtelee edelleen joessa tulvimisen mukaan.

Ely-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilan kehityksen kannalta on oleellista, kuinka lähijärvien vesimassat sekoittuvat kevättäyskierron aikaan. Vesistöjen tilaa seurataan tiiviisti.