Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Tilaajille

Osaa­vat­ko suo­ma­lai­set nou­dat­taa uutta tie­lii­ken­ne­la­kia? Po­lii­si­tar­kas­ta­jan mukaan py­sä­köin­nis­sä tois­te­taan tiettyä vir­het­tä

Puoli vuotta voimassa ollut uusi tieliikennelaki toi opeteltavaa tienkäyttäjille. Tutkimustietoa lain omaksumisesta on vasta vähän. Koronavuosi vähensi liikennemääriä, joten vertailu aikaisempaan on vaikeaa.

Uusi tieliikennelaki muun muassa poisti ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset paketti- ja matkailuautoilta sekä muutti rengasmääräyksiä.
Uusi tieliikennelaki muun muassa poisti ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset paketti- ja matkailuautoilta sekä muutti rengasmääräyksiä.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen
Miten uuden lain noudattaminen on sujunut, poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta?

– Poliisin näkökulmasta uuden tieliikennelain noudattaminen on valtaosiltaan sujunut yhtä hyvin kuin lakia edeltäneen vanhan tieliikennelain noudattaminen. Eräät uuden lain muutokset on otettu hyvin käyttöön, mutta toisaalta muutokset ovat myös tuoneet haasteita liikenneympäristöön. Yksi näistä muutoksista on ajoneuvon pysäköinti kaksisuuntaisella tiellä tien vasemmalle puolelle. Usein ajoneuvo pysäköidään joko suojatien eteen tai liian lähelle suojatietä. Tähän tuntuu liittyvän joko tietämättömyyttä tai suoranaista piittaamattomuutta.

Mikä uudessa laissa on ollut vaikeimmin omaksuttavaa? Mitä kohtaan on osoitettu kritiikkiä?

– Tieliikennelaki on erinomainen esimerkki laista, joka koskettaa lähes jokaista, koska lähes jokainen meistä on päivittäin tienkäyttäjänä tieliikenteessä. Säännöt on omaksuttava, ja useimmiten sanktion tai rangaistuksen uhalla. Jokin voisi olla paremminkin, kuten suojatiesäännön noudattaminen, joka on yksi keskeisimmistä liikennesäännöistä.