Opet­ta­jat työs­ken­te­le­vät kotoa käsin, lä­hi­ope­tuk­ses­sa olevia sa­moi­hin ryhmiin – näin kou­lu­jen sul­ke­mi­nen to­teu­te­taan Oulussa

Hallituksen määräys sulkea koulut vaatii Oulun kaupungin koulutoimen hakemaan luoviakin ratkaisuja etäopetuksen järjestämiseksi.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että poikkeusolojen alainen etäopetus aloitetaan opettajien lapsille ja nuorille antamilla tehtävillä. Lähipäivinä ja -viikkoin otetaan käyttöön sähköisiä opetusalustoja. Kuvituskuva.
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että poikkeusolojen alainen etäopetus aloitetaan opettajien lapsille ja nuorille antamilla tehtävillä. Lähipäivinä ja -viikkoin otetaan käyttöön sähköisiä opetusalustoja. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Hallituksen määräys sulkea koulut vaatii Oulun kaupungin koulutoimen hakemaan luoviakin ratkaisuja etäopetuksen järjestämiseksi. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että poikkeusolojen alainen etäopetus aloitetaan opettajien lapsille ja nuorille antamilla tehtävillä.

– Etäopetus on tarkoitus hoitaa monimuotoisesti. Kun lapset ja nuoret ovat etäopetuksessa, eivätkä opettajan valvovan silmän alla, tarvitaan erilaisia keinoja, Penttilä toteaa.

Aluksi opettajat antavat oppilaille tehtäviä Wilma-viestintäkanavan kautta, mutta jo lähipäivinä ja -viikkoina otetaan käyttöön sähköisiä opetusalustoja. Penttilä korostaa, että tavoitteena on säilyttää vuorovaikutus opettajien ja oppilaiden välillä ja saada keskusteluyhteys, mahdollisten kysymysten esittäminen ja kriittisiin asioihin puuttuminen toimimaan myös etäopetuksessa.

– Valmiutta etäopetukseen on nostettu viime viikkoina voimakkaasti, kun koronaviruksen leviämisestä on tiedetty. Etäopetus ei ole vallitseva malli perusopetuksessa, toisin kuin vaikka lukio-opetuksessa, joten erityisesti sitä on suunniteltu viime viikkoina. Omalta osaltaan tilanne pakottaa meidät hakemaan ratkaisuja luovastikin, Penttilä kommentoi.

Koulut ohjeistavat tiistain 17. maaliskuuta aikana alustavasti vaihtoehtoisista opetustavoista ja -välineistä. Peruskoulujen on määrä olla kiinni keskiviikosta 18. maaliskuuta maanantaihin 13. huhtikuuta asti.

Oulun kaupungin mukaan maksullisen iltapäivätoiminnan parissa oleville kouluun tuleville lapsille järjestetään iltapäivätoiminta, jos lapsi tarvitsee sen. Tarpeesta tulee ilmoittaa lapsen iltapäivätoimintaryhmään.

Lähiopetusta saavia 25–30 prosenttia lapsista

Penttilän mukaan Oulu seuraa hallituksen antamaa linjausta, jonka mukaan myös opettajien tulisi pääsääntöisesti työskennellä etänä.

– Jos ei ole mahdollista työskennellä kotoa, niin voi tehdä töitä vaikka periaatteessa omasta tyhjästä luokasta käsin. Se on sovittavissa oleva asia, kunhan huolehditaan ettei kokoonnuta isolla porukalla, Penttilä kertoo.

Koulujen sulkeutuminen ei koske yhteiskunnalle kriittisissä tehtävissä toimivien vanhempien 1.–3. luokkaa käyviä lapsia. Poikkeuksen muodostavat myös erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, joille järjestetään lähiopetus. Valtioneuvosto on suosittanut, että lapsia hoidetaan kotona, jos vain mahdollista.

Penttilän mukaan linjausta yhteiskunnalle kriittisistä ammateista on alustavasti tulkittu Oulussa laajasti.

– Arviolta 25–30 prosenttia huoltajista toimii näissä tehtävissä. Ikäluokat ovat kooltaan 2000–2500, eli lähiopetukseen lapsia olisi vähintään 500 per ikäluokka. Päiväkodin ja ensimmäisten luokkien kohdalla puhutaan helposti 4000–5000 lapsesta ja perheestä, Mika Penttilä toteaa.

Penttilä korostaa, että kyseessä on vasta karkea arvio, josta ollaan "muutaman päivän päästä paljon viisaampia". Kriittisillä aloilla työskenteviä vanhempia pyydetään ilmoittamaan lapsen osallistumisesta lähiopetukseen tiistain aikana.

– Tällä hetkellä on kysely menossa kouluissa huoltajille yhteiskunnalle kriittisistä tehtävistä. On tärkeää, että yhteiskunta toimii ja harkinta lähtee siitä. Paljon kyselyitä tulee myös kuuluvatko nämä ja nämä ammatit, Penttilä sivistys- ja kulttuurijohtaja Penttilä kertoo.

Kouluun tulevia lapsia yhdistetään ryhmiksi

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi tiistaina Helsingin Sanomille, että yhteiskunnan toiminnalle kriittisiä aloja ovat terveydenhuolto, logistiikka, pelastustoimi, elintarvikeketju, jätehuolto, vesihuolto, siivoajat, lämmöntuotanto sekä ydinvoima. Myös niiden opettajien lapset, jotka ovat itse opettamassa tai valvovat esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, saavat lähiopetusta.

Valtioneuvosto antaa tarkemman listauksensa yhteiskunnan toiminnalle kriittisistä aloista myöhemmin tiistain aikana.

Oulussa ollaan linjaamassa, että myös varhaiskasvatuksessa työskentelevien vanhempien lapset saavat lähiopetusta poikkeustilan aikana.

Lähiopetusta saavien yksittäisiä lapsia tullaan yhdistelemään ryhmiksi, myös eri luokka-asteiden välillä.

– Jos meillä on yksittäisiä lapsia siellä täällä niin ryhmiä yhdistellään, että ryhmät muodostuvat järkevän kokoisiksi. Ei ole järkeä järjestää opetusta vain kahdelle kakkosluokkalaiselle. Lähipäivinä nähdään miten tämä toimii käytännössä, Penttilä toteaa.

Opettajat antavat lähtökohtaisesti etäopetusta ja toimivat muissa tehtävissä. Penttilän mukaan toimenpiteet tulevat muuttumaan paljon, mutta kaikille opettajille on varmasti töitä katsomatta siihen huolehtiiko lähi- vai etäopetuksesta.

Hallituksen maanantaina antamassa linjauksessa todettiin, että kun lapset eivät ole koulussa, heille ei järjestetä ruokailua. Penttilän mukaan kriittisissä töissä työskentelevien vanhempien lapsille järjestetään kouluissa opetuksen lisäksi ruokailu.

Juttua muokattu kello 15.25: Hallitus linjasi vain koulujen sulkemisesta, ei päiväkotien sulkemisesta, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kirjoitettiin. 

Opetus toteutetaan digitaalisena ja itsenäisenä opiskeluna

Peruskoulut suljetaan keskiviikosta 18. maaliskuuta alkaen 13. huhtikuuta saakka, ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Tällä välillä opetus ja ohjaus järjestetään lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla. Tämä voi tarkoittaa muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua. Oulun kaupungin ohjeistuksen mukaan etäopetus on tiivistä työskentelyä kotona koulusta tulevien ohjeiden mukaisesti.

Lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu normaaliin tapaan.

Kukin koulu ohjeistaa tiistain 17. maaliskuuta aikana alustavasti vaihtoehtoisista opetustavoista ja välineistä.

Lähde: Oulun kaupunki