Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

On suo­ra­nai­nen häpeä, ettei korkean tek­no­lo­gian Suo­mes­sa ole vielä päästy ko­ko­naan uu­siu­tu­vaan säh­kön­tuo­tan­toon

Olen useasti lukenut muun muassa kansanedustajien näkemyksiä, joiden mukaan Suomessa on välttämätöntä jatkaa uusiutumattomien energiavarojen käyttöä, koska uusiutuvaa energiaa ei riitä.

Samantapaisia ajatuksia esiintyy nyt kunnanvaltuustoehdokkaitten puheissa ja kirjoituksissa. Se on valitettavaa, koska kuka tahansa pystyy peruskoulussa oppimillaan peruslaskutoimituksilla laskemaan ja toteamaan uusiutuvien energialähteitten riittävyyden. Yritän havainnollistaa asiaa muutamalla esimerkillä.