Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Olli Immonen eh­dot­taa väestön etnistä ti­las­toin­tia Suomeen

Oululainen kansanedustaja ja valtuutettu Olli Immonen (ps.) ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön väestön etninen tilastointi.

Oululainen kansanedustaja ja valtuutettu Olli Immonen (ps.) ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön väestön etninen tilastointi.
Oululainen kansanedustaja ja valtuutettu Olli Immonen (ps.) ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön väestön etninen tilastointi.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oululainen kansanedustaja ja valtuutettu Olli Immonen (ps.) ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön väestön etninen tilastointi.

Immonen on jättänyt tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän haluaa tietää, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin Suomessa asuvan väestön etnistä taustaa koskevien tietojen keräämiseksi ja ehdottaa esimerkiksi joka viides vuosi suoritettavaa väestölaskentaa, jossa tilastoidaan eri etnisiin ryhmiin kuuluvien yksilöiden määrä.

Immosen mukaan maahanmuuton lisääntyessä etnisyys on noussut ajankohtaiseksi ja oleelliseksi asiaksi myös Suomessa, ja etnisten ryhmien tunnistaminen antaisi hänen mielestään mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon eri ryhmiin liittyvät asiat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

- Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”, Immonen ehdottaa.