Oikeus päätti lak­kaut­taa uus­nat­si­jär­jes­tö Poh­jois­mai­sen Vas­ta­rin­ta­liik­keen - jär­jes­tön asia­na­ja­ja: to­den­nä­köi­ses­ti va­li­te­taan

Tänään lakkautetun uusnatsijärjestön asianajaja Tommi Koivistoinen kertoo, että aikoo todennäköisesti valittaa Pirkanmaan käräjäoikeuden...

Tänään lakkautetun uusnatsijärjestön asianajaja Tommi Koivistoinen kertoo, että aikoo todennäköisesti valittaa Pirkanmaan käräjäoikeuden lakkauttamispäätöksestä hovioikeuteen. Hän ei ollut vielä tutustunut päätökseen. Pirkanmaan käräjäoikeus lakkautti tänään uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen ja sen talousasioita hoitaneen Pohjoinen perinne -yhdistyksen.

Koivistoinen kertoo STT:lle, että aikoo todennäköisesti ilmoittaa tyytymättömyyttä tuomioon hetimmiten.

Koska järjestön saama tuomio ei ole vielä lainvoimainen, on toistaiseksi epäselvää, voiko järjestö jatkaa toimintaansa normaalisti, kunnes asiasta saadaan lainvoimainen päätös.

Järjestön lakkauttamista vaati Poliisihallitus.

Käräjäoikeuden mukaan uusnatsijärjestö ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin, solvaa kansanryhmiä ja levittää vihapuhetta.

Lakkauttamista perusteltiin myös sillä, että PVL korostaa tavoitteissaan voimaa ja aggressiivisuutta, hyväksyy väkivallan ja kannustaa siihen.

Päätöksen mukaan yhdistyksen toiminnan rajoittaminen on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi ja muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

- Vaikka yhteiskunta on moniarvoinen, suvaitsevainen ja laajakatseinen, sen ei tarvitse toimia suojaavana kasvualustana näiden arvojen vastaisille aatesuunnille, joiden toteuttamista ajetaan lainvastaisin tai räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin.

Päätökseen vaikutti myös vuosi sitten syksyllä Helsingin Asema-aukiolla tapahtunut törkeä pahoinpitely, josta tuomittiin PVL-aktiivi ja Pohjoinen perinne -yhdistyksen puheenjohtaja Jesse Eppu Torniainen. Uhri kuoli sairaalassa pian tapahtumien jälkeen, mutta oikeus ei löytänyt näyttöä, että kuolema olisi johtunut Asema-aukion tapahtumista.

- Erityisesti viimeksi tapahtuneen väkivaltateon uhria ja tämän ystävää on häpäisty esittämällä heidän elämäänsä koskevia tietoja halventavalla tavalla, oikeus totesi.

Käräjäoikeus myös määräsi, että Pohjoisen perinteen hallitus ei saa jatkaa elinkeinotoimintaansa, Magneettimedia-lehden julkaisemista ja verkkokauppa kadulle.comin toimintaa.

Vielä ei ole tietoa, aikooko järjestö valittaa ratkaisusta Turun hovioikeuteen. Lakkauttamispäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yhdistyksen omaisuus uskotun miehen haltuun

Viimeistään silloin, kun päätös tulee lainvoimaiseksi, Pohjoisen perinteen omaisuus siirtyy uskotun miehen haltuun. Uskottuna miehenä toimii asianajaja Kaarle Gummerus.

- En pysty vielä rautalangasta vääntämään, miten toiminta ajetaan alas. Lähtökohta on se, että mahdollinen omaisuus otetaan haltuun ja todennäköisesti joudutaan odottamaan päätöksen lainvoimaa, Gummerus sanoo.

Uskotun miehen rooli on samantapainen kuin pesänhoitajan rooli konkurssissa. Hän huolehtii yhdistyksen mahdollisista veloista ja muista vastuista sekä yhdistyksen alasajosta. Pohjoinen perinne ry vastusti uskotun miehen määräämistä.

Professori: Odotettu ratkaisu

Yhdistyksen tai järjestön lakkauttaminen on Suomessa poikkeuksellista. Viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoimen johtamia yhdistyksiä 1970-luvulla.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Heikki Halila toteaa, että ratkaisu on odotettu.

- Kun ottaa huomioon Pekka Siitoimen rekisteröimättömien yhdistysten lakkauttamisen aiemmin, niin tämä on linjassa sen kanssa, Halila sanoo.

Hänen mukaansa lakkauttamispäätöksessä tulee ottaa huomioon se, että yhdistymisvapauden suoja on olemassa perusteetonta lakkauttamista vastaan.

- Mutta kaikki nämä kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, mahdollistavat sen että yhdistys perustellusti lakkautetaan silloin kun se tapahtuu tuomioistuimen kautta.

Poliisihallitus: Linjaus on selkeä viesti

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Poliisihallitus tutustuu tarkoin päätöksen sisältöön. Tämän jälkeen arvioidaan sen vaikutuksia.

- Tuomioistuimen linjaus on mielestämme selkeä viesti siitä, että väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, hän sanoo poliisin tiedotteessa.

Hän ei vielä ota kantaa siihen, voiko poliisi puuttua äärioikeiston itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin, sillä tuomio ei ole vielä lainvoimainen, eikä äärioikeiston marssia järjestä PVL. Hän ei myöskään vielä lähde arvioimaan, olisiko esimerkiksi yhdistyksen lipun kantaminen jatkossa laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista.

- Yleisesti voin sanoa, että laittoman yhdistystoiminnan jatkamisesta voidaan määrätä sakko, Kolehmainen sanoo STT:lle.

Poliisihallitus jätti maaliskuussa kanteen järjestön lakkauttamiseksi, koska katsoi liikkeen toiminnan olevan olennaisesti lakien ja hyvien tapojen vastaista, kannustavan väkivaltaan ja palkitsevan siitä.

- Meidän arvion mukaan järjestön toimintaan liittyi jo pidemmänaikaista väkivaltaa ja materiaali sisälsi sellaisia kannanottoja, joita ei demokraattisessa yhteiskunnassa tule hyväksyä, Kolehmainen sanoo.

Vastarintaliike vastusti lakkauttamista vedoten muun muassa sanan- ja yhdistysvapauteen. Yhtenä perusteena toimi se, että rikollisiksi todettuja liivijengejäkään ei ole lakkautettu. Se myös irtisanoutui väkivallasta oikeudenkäynnissä.

Liikkeen mukaan se ei tähtää valkoisten ylivaltaan, aseta "rotuja" paremmuusjärjestykseen eikä kiihota rasistisiin rikoksiin. Liike kuitenkin tunnustautuu kansallissosialistiseksi ja ilmoittaa lopulliseksi tavoitteekseen etnisyyteen perustuvan Pohjoismaisen valtion.