Oikeus määräsi United Brot­her­hoo­din vä­li­ai­kai­seen toi­min­ta­kiel­toon – vi­ran­omai­set hakevat en­nak­ko­ta­paus­ta, jolla ri­kol­lis­jen­git saa­tai­siin lak­kau­te­tuk­si

Toimintakielto estää rikollisjengi UB:tä esimerkiksi käyttämästä jengitunnuksia.

United Brotherhoodin johtajana pidetty Tero "Kukkis" Holopainen (vasemmalla) on nimetty Poliisihallituksen kanteessa vastaajaksi rikollisjengin lakkauttamisasiassa. Holopainen ja hänen avustajansa, asiamies Ilkka Ukkonen olivat paikalla tapauksen valmisteluistunnossa Porvoon käräjäoikeudessa 8. tammikuuta.
United Brotherhoodin johtajana pidetty Tero "Kukkis" Holopainen (vasemmalla) on nimetty Poliisihallituksen kanteessa vastaajaksi rikollisjengin lakkauttamisasiassa. Holopainen ja hänen avustajansa, asiamies Ilkka Ukkonen olivat paikalla tapauksen valmisteluistunnossa Porvoon käräjäoikeudessa 8. tammikuuta.
Kuva: Joel Maisalmi

Toimintakielto estää rikollisjengi United Brotherhoodia esimerkiksi käyttämästä jengitunnuksia. Poliisin mukaan UB on Suomen vahingollisin ja väkivaltaisin jengi, jolla on noin sata jäsentä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt rikollisjengi United Brotherhoodin (UB) ja sen alajengin Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon.

"Käräjäoikeus katsoo, että asian käsittelyn tässä vaiheessa on riittävällä todennäköisyydellä osoitettu UB:n ja BU:n toiminta on lain ja hyvän tavan vastaista", oikeuden ratkaisussa perustellaan.

Tämä ilmenee oikeuden mukaan muun muassa sillä, että jengin toiminnassa on "tehty suuri määrä rikoksia, pyritty hallitsemaan muuta vankiyhteisöä ja hankkimaan jäsenille hyötyä laittomin keinoin".

Oikeus katsoo viranomaisten antamien asiantuntijalausuntojen perusteella riittävällä todennäköisyydellä näytetyksi myös sen, että UB on valtakunnallisesti toimiva, järjestäytynyt rikollisryhmä.

Jengitunnukset tulivat kielletyiksi

Väliaikainen toimintakielto estää yhdistyksiä muun muassa käyttämästä niiden jengitunnuksia. Sen jäsenet eivät saa kiellon myötä esiintyä yhdistyksen jäseninä.

Tunnuksia kantava henkilö syyllistyisi laittoman yhdistystoiminnan harjoittamiseen, mistä voidaan määrätä sakkorangaistus.

Poliisihallitus valmistelee tällä hetkellä toimintaohjeita poliisilaitoksille, jossa neuvotaan, miten poliisin tulisi reagoida, jos UB:n jäseniä esimerkiksi havaitaan kulkemassa jengitunnuksissa, jotka tulivat nyt toimintakiellon myötä kielletyiksi.

– Tarkoitus on antaa yleisen tason toimintaohjeet siitä, mihin kaikkeen toimintaan tulee puuttua ja pitääkö esimerkiksi jengitunnukset ottaa haltuun, jos niitä havaitaan, kertoo poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta.

Ohjekirje lähetetään poliisilaitoksille luultavasti alkuviikosta. Toistaiseksi poliisi ei kerro ohjeistuksen tarkemmasta sisällöstä.

Viranomaiset hakevat ennakkopäätöstä rikollisjengin pysyvästä kieltämisestä

Käräjäoikeuden ratkaisu on osa käsittelyä, jossa Poliisihallitus vaatii UB:tä ja BU:ta lakkautettavaksi.

Lakkauttamisasiaa aletaan käsitellä Porvoon käräjäoikeudessa huhtikuussa.

Poliisi perustelee lakkauttamisvaatimusta etenkin UB:n laajalla aseellisella varustautumisella ja sillä, että yhdistyksessä on poliisin mukaan hierarkkiset käskysuhteet. Varustautuminen viittaa poliisin mukaan sotilaalliseen järjestäytymiseen, mikä on yhdistyslain vastaista.

Toimintakieltoa koskevasta oikeuden päätöksestä ei voi vetää johtopäätöksiä lakkauttamisvaatimuksen menestymistä, Poliisihallituksen Väisänen arvioi.

– Asia on vielä pitkälti auki, esimerkiksi todisteita ja todistajia saa vielä tuoda oikeuteen lisää. Toimintakiellon määräämisestä ei juuri voi päätellä, mitä oikeus päättää lakkauttamisasiasta, Väisänen toteaa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun viranomaiset hakevat rikollisjärjestöä lakkautettavaksi oikeusteitse.

Lakkauttaminen toisi viranomaisille merkittävän ennakkopäätöksen, jonka nojalla poliisi todennäköisesti hakisi myös muita suomalaisia rikollisjärjestöjä lakkautettavaksi.

Jengi pyrki estämään lakkautuksen lopettamalla itse toimintansa

Lakkauttamiskanteessa vastaajaksi nimetty, UB:n johtajana pidetty Tero "Kukkis" Holopainen on vastustanut vaatimusta lakkauttamisesta ja väliaikaisesta toimintakiellosta.

Holopaisen puolustus kiistää, että UB olisi toiminut lain vastaisesti.

Jengi pyrkii estämään lakkauttamisensa myös sillä, että se tiedotti muutama päivä ennen tapauksen ensimmäistä oikeuskäsittelyä, että järjestöt ovat itse lakkauttaneet kaiken toimintansa.

Poliisihallituksen kannetta ajavan erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin arvion mukaan lopettamisilmoituksen pyrkimyksenä on estää lakkauttaminen ja ennakkopäätöksen saaminen rikollisjärjestön lakkauttamisesta.

– Ennakkoon odotimmekin, että he pyrkivät estämään tällaisen ennakkopäätöksen antamisen, Ruuth kommentoi Lännen Medialle lakkauttamisilmoituksen jälkeen.

Oikeuden ratkaisussa todetaan, että väitettä jengien toiminnan lopettamisesta puidaan tulevissa oikeuskäsittelyissä.

Tammikuun alussa käydyssä ensimmäisessä oikeuskäsittelyssä oikeus linjasi, että UB:n on kyettävä itse näyttämään todeksi väitteensä toiminnan lopettamisesta.

UB ja BU ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joten niiden toiminnan lopettamista arvioidaan sillä, onko toimintaa jatkettu vai ei.

Poliisi: UB on sotilaallisesti järjestäytynyt ja laajasti aseistautunut jengi

UB on poliisin mukaan Suomen väkivaltaisin ja haitallisin rikollisjengi.

Jengi hyödyntää kaikessa toiminnassaan väkivaltaista mainettaan ja ulkoisia pelotevaikutuksen omaavia tunnuksiaan, lakkauttamiskanteessa kirjoitetaan.

Lakkauttaminen on kanteen mukaan tarpeen rikollisuuden torjumiseksi sekä yleisen edun ja turvallisuuden takaamiseksi.

UB:n jäseniltä on takavarikoitu vuoden 2012 jälkeen ainakin 167 asetta, noin 20 000 patruunaa ja muutamassa tapauksessa myös räjähteitä. Takavarikot liittyvät 58:aan UB:n jäsentä koskevaan rikosilmoitukseen, jotka on listattu kanteessa.

Krp:n mukaan UB:hen liittyviä rikosilmoituksia on tehty vuosikymmenen aikana noin 1 300. Huumausaineita jengiltä on takavarikoitu noin 55 kiloa.

Vuosien saatossa UB on katsottu useasti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Sen jäsenten tekemistä rikoksista on määrätty kovennettuja rangaistuksia, koska ne on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Jäsenten lukuisten tuomioiden lisäksi rikollisuuteen tähtäävästä toiminnasta kertoo poliisin mukaan sekin, että UB tukee vankilaan joutuvia jäseniään ja pyrkii jatkamaan rikoksia vankiloissa.

UB:n puolustuksen mukaan yhdistyksen jäsenten tuomioita ei voida pitää merkkinä yhdistyksen toimimisesta rikollisuuden edistämiseksi.

Juttua päivitetty tuoreilla tiedoilla kello 14.11.