Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Tilaajille

Oi­keu­den­käyn­ti Juhani Eiramoa vastaan alkoi, mat­kai­lu­yrit­tä­jä kiistää syyt­teen tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

Eiramo myöntää ympäristön turmelemisen ajattelemattomuuttaan ja perinteen ohjaamana.

Kakslauttasen matkailuyrittäjä Juhani "Jussi" Eiramoa vastaan on nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta.
Kakslauttasen matkailuyrittäjä Juhani "Jussi" Eiramoa vastaan on nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta.
Kuva: Olli Miettunen

Lappilaista matkailuyrittäjää Juhani Eiramoa vastaan on nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjän mukaan Juhani Eiramon yrityksen Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n rakentamis-, purkamis- ja remontointijätteestä on poltettu, haudattu maahan tai muutoin hylätty mahdollisimman suuri osuus.

Syyttäjän mukaan poltetun jätteen yhteismäärä on vähintään 200 tonnia. Maahan haudattua tai muutoin hylättyä jätettä on syyttäjän mukaan arviolta 500 tonnia. Poltetut, maahan haudatut tai hylätyt jätteet käsittävät syyttäjän mukaan muun muassa metallia, tiiltä, betonia ja sekalaista rakennusjätettä.