Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Oamkin so­me­kam­pan­ja haastaa kaikki tek­nii­kan alalla työs­ken­te­le­vät naiset ja­ka­maan ta­ri­nan­sa ja toi­mi­maan roo­li­mal­lei­na nuo­ril­le

Oulun ammattikorkeakoulun Sinä Osaat! Tytöt ja teknologia -hanke aloittaa somekampanjan, ja paras julkaisu palkitaan.

Somekampanja kannustaa kaikkia tekniikan alalla työskenteleviä naisia toimimaan roolimalleina ja kertomaan, miksi valitsivat alan ja mikä siinä kiehtoo. Julkaisussa käytetään tunnistetta #kaikkientekniikka. Myös kampanjan kuvia, sometarroja tai profiilikuvakehyksiä kannustetaan hyödyntämään.

Myös tekniikan alan yritykset haastetaan kampanjaan ja ne voivat osallistua kertomalla, miksi työntekijöiden moninaisuus on yritykselle tärkeää. Myös päättäjien ja vaikuttajien toivotaan osallistuvan ja kertovan, miten he vaikuttavat toiminnallaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Oulun ammattikorkeakoulun tiedotteessa huomautetaan, että työelämä Suomessa on edelleen jakautunut naisten ja miesten aloihin. Sosiaali- ja terveysaloilla 86 prosenttia työntekijöistä on naisia, kun taas tekniikan alalla 83 prosenttia työskentelevistä on miehiä.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että vaikka suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimusten mukaan todella taitavia matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, naiset eivät hakeudu tekniikan alan koulutukseen. Yrityksillä on puolestaan pula pätevistä työntekijöistä ja ne palkkaisivat mielellään naisia alalle.

– Monella nuorella on hyvin stereotyyppinen kuva tekniikan aloista ja tekniikan alat myös niputetaan yhteen, vaikka tekniikassa on paljon eri aloja. Tekniikan aloilla toimivat naiset eivät myöskään ole samalla tavalla esillä kuin perinteiset ammatit kuten opettaja, lääkäri tai poliisi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Orajärvi.