No­kia-kaa­va jo vi­reil­lä

Päätös uudisrakennuksesta ensi vuoden aikana

Linnanmaalla Nokian uudisrakennus sijoittui Ritaharjuntien varteen. Taustalla Bittium Oyj:n toimitilat. Nokian tontti Linnanmaalla.
Linnanmaalla Nokian uudisrakennus sijoittui Ritaharjuntien varteen. Taustalla Bittium Oyj:n toimitilat.
Linnanmaalla Nokian uudisrakennus sijoittui Ritaharjuntien varteen. Taustalla Bittium Oyj:n toimitilat.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen
Oulu

Linnanmaan kaupunginosassa on vireillä asemakaavan muutos.

Vastaavia muutoksia tulee ja menee koko ajan. Linnanmaalla on kuitenkin kyse jostain merkittävästä: Nokian mahdollisesta uudesta toimitilasta.

– Tavoitteemme on tehdä päätöksiä ensi vuoden kuluessa, sanoo Nokian Suomen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö Heli Harri Forum24:lle.

Nokian tarkoituksena on rakentaa noin 50 000 kerrosneliömetrin tuotekehitys- ja tuotantotila Ouluun. Arvioitu rakentamisaikataulu on 2022–2024.

– Olemme ylpeitä siitä, että Nokia sijaitsee Oulussa ja olemme sitoutuneet olemaan vahva osa paikalllisyhteisöä, Harri jatkaa.

Arvio: Sadan miljoonan investointi

Nokia vetoaa selvitystensä keskeneräisyyteen, eikä arvioi tässä vaiheessa mahdollisen investoinnin suuruutta.

Tuotekehitys- ja tuotantolaitoksen rakentaminen maksaisi jo maltillisella 2 000 euron neliöhinnalla ilman koneita ja laitteita noin 100 miljoonaa euroa. Nokia voisi luonnollisesti myös vuokrata tilat.

Heli Harri sanoo, ettei Nokia voi sunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi "tässä vaiheessa valitettavasti kertoa enempää" siitä, tuleeko uudisrakennus Nokian omaan omistukseen.

Linnamaan uudet tilat korvaisivat Nokian nykyiset vuokratilat Kuusamontien varressa Ruskossa.

– Oulussa tapahtuvien mahdollisten kiinteistömuutosten taustalla on toimitilojen strateginen suunnittelu pitkällä tähtäimellä, viestintäpäällikkö Harri kertoo.

Toiminnallinen erinomaisuus on Harrin mukaan yksi Nokian strategian painopistealueista.

– Sen mukaisesti jatkamme maailmanlaajuisesti toimipaikkojemme optimointia luoden samanaikaisesti nykyaikaisia ja toimivia ympäristöjä henkilöstöllemme.

Rusko toinen vaihtoehto

Linnanmaan lisäksi Nokia selvittää vaihtoehtoisesti uusien tilojen rakentamista Ruskoon.

Nokia ei siis ole tehnyt lopullista päätöstä Linnanmaan puolesta.

– Linnanmaan vahvuutena on, että se on lähellä monia yhteistyökumppaneitamme, viestintäpäällikkö Harri kuitenkin sanoo.

Linnanmaalla Nokian tilat tulisivat aiemmin oululaiselle, viestintä- ja liitettävyysratkaisuja kehittävälle Bittium Oyj:lle varatulle tontille, josta Bittium oli nyt valmis luopumaan.

Netin keskustelupalstoilla tämä on herättänyt huomiota ja arveluja syvemmästä Nokian ja Bittiumin yhteistyöstä.

Nokialla Oulussa 2 300 työntekijää

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti viime viikolla Linnanmaan asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Tämän jälkeen kaavamuutos käy läpi valmistelu- ja ehdotusvaiheen ennen hyväksymisvaihetta kaupunginvaltuustossa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että korttelialueet soveltuisivat muodoltaan ja kooltaan nykyistä paremmin Nokian uusien toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotilojen rakentamiseen.

Tällöin alueelle sijoittuisi noin 2 300 työpaikkaa, mitä tukisi hyvin Linnanmaan alueen hyvä saavutettavuus autolla, joukkoliikenteellä ja pyöräillen. Nokia työllistää Oulussa tällä hetkellä yhteensä juuri noin 2 300 työntekijää.

Kaavamuutoksessa tutkitaan Ritaharjuntielle uutta linjausta siten, että toimitilakorttelialueiden kokoa voidaan kasvattaa ja samalla parantaa risteysalueen toimivuutta.

Suunnittelualueen itäpolella kulkeva ulkoilureitti säilyy pääosin ennallaan.

Tietolinja-kadun reunassa ulkoilureitin linjausta muutetaan tarvittaessa niin, että yhteys reitille vidaan järjestää ristelysalueen mutoksista huolimatta.

TÄSTÄ ON KYSE

Yhdyskuntalautakunta teki 8. syyskuuta suunnitteluvarauksen Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy:lle Linnanmaan kaupunginosassa käsittäen korttelit 60 ja 61 sekä niiden välisen Ritaharjuntien katualueen. Kokonaispinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2023 saakka. Samalla Bittium Oyj:lle 5.2.2018 tehty tonttivaraus korttelissa 60 päättyi.

Lisäksi yhdyskuntalautakunta jatkoi 8.10.2019 tehtyä tonttivarausta Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy:lle Ruskonselän kaupunginosassa 31.10.2021 saakka. Tontin pinta-ala on noin 10 hehtaaria.