Nel­jäl­le syyt­teet Jy­väs­ky­län kir­jas­to­puu­ko­tus­ta­pauk­ses­sa - myös Oulun ta­pah­tu­mat kä­si­tel­lään

Jyväskylän kirjastopuukotustapaukseen liittyen on nostettu syyte neljää henkilöä vastaan, kerrotaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastosta.

Jyväskylän kirjastopuukotukseen liittyen on nostettu syytteet neljää henkilöä vastaan, kerrotaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastosta.

Kolme miestä tunkeutui vuoden 2013 tammikuussa Jyväskylän kaupunginkirjastossa tilaisuuteen, jonka aiheena oli äärioikeistosta julkaistu kirja. Tilanne kärjistyi puukotukseen ja pahoinpitelyihin.

Kahta kirjaston luentosaliin pyrkinyttä henkilöä vastaan on nyt nostettu syyte poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen yrityksestä ja kokouksen estämisen yrityksestä. Toinen syytetyistä on tällä hetkellä vangittuna. Vangittuna olevaa vastaan on nostettu myös syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä.

Syyttäjä teki tapaukseen liittyen myös kaksi syyttämättäjättämispäätöstä. Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen yrityksestä ja kokouksen estämisen yrityksestä epäillyn henkilön osallisuudesta tekoihin ei esitutkinnassa ilmennyt näyttöä, ja hänen osaltaan on tehty päätös syyttämättä jättämisestä. Myös avunannosta epäillyn henkilön osalta on tehty syyttämättäjättämispäätös.

Kahta luentosalin ovella ollutta henkilöä syytetään muun muassa pahoinpitelyistä. Asiaa käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa 13.–14. tammikuuta.

Samassa yhteydessä Keski-Suomen käräjäoikeudessa käsitellään Oulussa seminaaritilaisuudessa heinäkuussa 2012 tapahtuneita epäiltyjä pahoinpitelyä, poliittisten toimintavapauksien loukkaamista ja kokouksen estämisen yritystä koskevia syytteitä, joiden osalta syyte on nostettu jo aikaisemmin. Syytettynä asiassa on sama henkilö, joka on Jyväskylän tapahtumien vuoksi tällä hetkellä vangittuna.