Nä­kö­kul­ma: Po­lii­ti­kot sy­sä­si­vät Isis-lap­sion­gel­man vir­ka­mie­hil­le – hil­jai­nen hy­väk­syn­tä ei riitä sel­kä­no­jak­si

Isis-lasten asian hoitamiseen ei vaadita poliittista päätöstä, mutta sellainen toisi selkänojaa "likaisen" työn tekijöille.

Levottomuudet Syyriassa ovat jatkuneet, vaikka Isisin vaikutusvalta on merkittävästi vähentynyt. Marraskuun alussa räjähtäneet autopommit nostattivat savupatsaan Damaskoksessa.
Levottomuudet Syyriassa ovat jatkuneet, vaikka Isisin vaikutusvalta on merkittävästi vähentynyt. Marraskuun alussa räjähtäneet autopommit nostattivat savupatsaan Damaskoksessa.
Levottomuudet Syyriassa ovat jatkuneet, vaikka Isisin vaikutusvalta on merkittävästi vähentynyt. Marraskuun alussa räjähtäneet autopommit nostattivat savupatsaan Damaskoksessa.

Isis-lasten asian hoitamiseen ei vaadita poliittista päätöstä, mutta sellainen toisi selkänojaa "likaisen" työn tekijöille. Poliitikot karttavat päätöksen tekemistä, koska lasten kotiuttaminen ilman näiden vanhempia on vaikeaa eikä radikalisoitujen äitien tuominen Suomeen ole omiaan lisäämään puolueen kannatusta. Ulkoministeriö yritti keskiviikkona selkeyttää Isis-lasten ympärillä vellovaa epätietoisuutta, mutta vastauksia ei juuri saatu, kirjoittaa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Al-Holin leirillä olevien suomalaisten "Isis-perheiden" kotiuttaminen lienee vain ajan kysymys. Eronneelle hallitukselle ei voi antaa erityisen korkeaa arvosanaa siitä, miten se julkisuudessa tuki asian kanssa painivia ulkoministeriön virkamiehiä ja näiden esimiestä, ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.). Selkeä linjaus puuttui.

Vasta nimitettyä hallitusta ei vielä kannata arvostella, mutta varsinkin pääministeri Sanna Marinilta (sd.) olisi lupa odottaa selkeää ulostuloa.

-
Kuva: Joel Maisalmi

Laki ja kansainväliset sopimukset lasten oikeuksista velvoittavat viranomaiset auttamaan suomalaislapset pois hengenvaarasta. Siihen ei tarvita poliittista päätöstä. Virkamiesten on toimittava virkavastuulla riippumatta siitä, onko kulloisestakin asiasta erikseen tehty hallitustasoinen linjaus. Karkeasti yksinkertaistaen: poliisikaan ei pyydä erikseen hallitukselta lupaa rikosten selvittämiseen.

Vaikka al-Holin lasten kohtalon ratkaisemiseen ei juridisesti tarvita poliittista päätöstä, toisi selkeä linjaus selkänojaa virkamiehille ja toimintavoistaan rajua kritiikkiä saaneelle Haavistolle. Päätösten tekemisen sijaan edellinen hallitus piiloutui sen taakse, että toimintalinjaa on käsitelty niin sanotuissa iltakouluissa. Niissä ei kuitenkaan tehdä virallisia päätöksiä.

Kulisseissa on epäilemättä harjoitettu vilkasta koordinaatiota, mutta ulospäin tilanne on näyttänyt vastuun siirtelyltä.

Ulkoministeriön toimintalinjan pohjana on oikeuskansleri Tuomas Pöystin lokakuinen ratkaisu, jossa Pöysti pitää oikeudellisesti perusteltuna ainakin lasten auttamista Suomeen. Keinot hän jättää ministeriön harkittaviksi.

Varsinaisen toimenpideohjeen antamista ei voi vastuuttaa oikeuskanslerille, jonka päätyönä on ratkaista valtioneuvoston valvontaa koskevia asioita kantelujen pohjalta.

Pragmaattisesti ajateltuna poliittisen linjauksen puuttuminen ei ole ihme. Ajatus siitä, että al-Holista kotiutettaisiin ainoastaan lapset, voi olla epärealistinen, koska leiriä hallinnoivat kurdit ovat kieltäytyneet luovuttamasta lapsia ilman vanhempia eikä suomalaisilla viranomaisilla ole toimivaltaa huostaanottoihin toisessa maassa.

Ajatus myös radikalisoituneiden äitien avustamisesta Suomeen on poliittisesti tulenarka. Asiasta on sen vuoksi helpompi pysytellä hiljaa ja toivoa, että joku jossain hoitaa homman mahdollisimman vähin äänin.

jussi.orell@lannenmedia.fi