Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Naisiin koh­dis­tu­va vä­ki­val­ta li­sään­ty­nyt pan­de­mian aikana – en­sim­mäi­nen askel vä­ki­val­lan py­säyt­tä­mi­ses­sä on hil­jai­suu­den mur­ta­mi­nen

25. marraskuuta vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Maailmanlaajuisesti on nähty, että koronapandemialla on ollut vaikutuksia lähisuhdeväkivallan kärjistymiseen. Tämä on tilanne myös Suomessa.

Pandemian myötä liikkumista rajoitettiin, jonka seurauksena ihmiset sulkeutuivat koteihinsa. Koti voi olla lähisuhdeväkivallan uhreille vaarallisin paikka. Koronakevään aikana turvakodeissa oli enemmän vapaita paikkoja kuin aiemmin, mutta samaan aikaan poliisi tiedotti kotihälytysten määrän lisääntyneen. Pandemia ja sen tuomat rajoitukset pahensivat näin ollen lähisuhdeväkivallan uhrien tilannetta entisestään.