Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Näin pa­ko­lais­ten pelko hor­jut­taa EU:ta – Jä­sen­mai­den lait­to­mat kään­ny­tyk­set uh­kaa­vat syödä kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten mer­ki­tyk­sen

Turvapaikanhakijoita ajetaan laittomasti ulos maasta yhä useammalla Euroopan unionin ulkorajalla. Eurooppa uhkaa ajautua umpikujaan, kirjoittaa Matti Posio.

Näkökulma

Euroopan kansalaisina olemme pahassa jamassa. Meidän nimissämme piestään pampuilla tuhansittain turvapaikkaa hakevia ihmisiä EU:n ulkorajoilla ja pakotetaan heidät hädän laatua kysymättä takaisin tulosuuntaan.

Laittomat käännytykset ovat vähintään Geneven sopimuksen ja EU:n omien perussopimusten vastaisia. Kansainvälisten lakien mukaan jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa. Valtion ei ole pakko turvapaikkaa myöntää, vaikka kaikki perusteet täyttyisivät, mutta valtion on kuitenkin pidättäydyttävä vaarallisesta ihmisen palauttamisesta rajan taakse. Tietenkään turvapaikanhakijoita ei saa työntää mereen eikä ampua.